Khơi thông nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(PLO) - Theo dự thảo Thông tư hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến, ngân sách nhà nước (NSNN), bao gồm ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) sẽ hỗ trợ DNNVV phát triển nguồn nhân lực…

DNNVV được ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

DNNVV được ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Theo dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Thông tư, trong giai đoạn 3 năm (2014 - 2017), Chính phủ đã bố trí khoảng 97,1 tỷ đồng từ nguồn NSTW để thực hiện đào tạo cho gần 65.000 lượt cán bộ của DNNVV trên toàn quốc.

Căn cứ vào định hướng ngành, lĩnh vực ưu tiên do Bộ KH&ĐT công bố từng năm, các bộ, ngành, hiệp hội DN đã thiết kế nội dung giảng dạy và tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự và quản trị DN với nhiều nội dung thiết thực, góp phần từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị sản xuất kinh doanh cho lãnh đạo và cán bộ của DNNVV.

Đặc biệt hưởng ứng chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quốc gia khởi nghiệp trong các năm gần đây, các bộ, ngành, hiệp hội đã phối hợp với các trường đại học tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh triển khai nhiều khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên có ý tưởng, mong muốn lập nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đó là định mức kinh phí tổ chức khóa đào tạo thấp chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng khóa đào tạo. Khó khăn trong thu học phí của sinh viên, các DN nhỏ ở các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và các địa phương chưa bố trí hoặc bố trí hạn chế nguồn NSĐP cho công tác đào tạo.

Dự thảo lần này đã cải tiến nhiều nội dung, đơn giản hóa thủ tục, làm rõ trách nhiệm các bên, hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo sát với nhu cầu của DN, theo cơ chế thị trường nhằm hỗ trợ các DNNVV cải thiện năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của DN. 

Nội dung dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. Trong đó, tiếp tục quy định các hoạt động hỗ trợ đào tạo như quy định tại Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC, bao gồm hỗ trợ cung cấp các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

Ngoài ra, thực hiện quy định tại Điều 5, Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ, dự thảo Thông tư bổ sung, làm rõ các hoạt động về đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, đào tạo trực tuyến, đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho DNNVV.

Nguồn kinh phí hỗ trợ gồm nguồn NSNN (NSTW và NSĐP) và kinh phí xã hội hóa, đóng góp tài trợ của DN, học viên. Nhằm thay đổi nhận thức, khuyến khích các chủ DNNVV tích cực tham gia hơn các khoá đào tạo nâng cao năng lực quản trị DN, dự thảo thông tư quy định các mức hỗ trợ kinh phí từ NSNN tùy vào điều kiện phát triển của các địa phương.

Cơ chế hỗ trợ kinh phí từ NSTW để thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo bao gồm: Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo quản trị kinh doanh theo địa bàn, hỗ trợ chi phí tổ chức khoá đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và hỗ trợ học phí cho các học viên tham gia khóa đào tạo.

Đối với NSĐP, quy định theo hướng trao quyền tự chủ cho địa phương trong việc quyết định cơ chế kinh phí hỗ trợ DNNVV. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương còn khó khăn trong việc cân đối NSĐP cho công tác đào tạo cho DNNVV, tại khoản 4 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP để thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo cho DNNVV.

Việc lập, tổng hợp kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, công tác lập, tổng hợp kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo tại dự thảo Thông tư quy định các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội lập kế hoạch đào tạo gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp chung.

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo chung của cả nước, Bộ KH&ĐT gửi Bộ Tài chính để tổng hợp dự toán NSNN. Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo cho các bộ, ngành, tổ chức hiệp hội và các địa phương để tổ chức đào tạo cho DNNVV. Đối với NSĐP, UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch và kinh phí đào tạo trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương.

Song song với việc nghiên cứu dự thảo Thông tư này, Bộ KH&ĐT cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định về định mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, quy trình thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm