Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 44 nghìn tỷ đồng

(PLO) - Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định con số kiến nghị về xử lý tài chính trong năm 2017 của KTNN là cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Báo cáo của KTNN cho biết, đến nay KTNN đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2017 theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/01/2018 của 273 BCKT là 43.660 tỷ đồng (trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng), tăng 12,5% so với năm 2016 (38.776 tỷ đồng).

Qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất đai, khu đô thị; làm rõ những bất cập của cơ chế quản lý thực hiện các dự án BT, BOT; việc đầu tư không hiệu quả tại các tập đoàn, tổng công ty... được dư luận xã hội quan tâm, ủng hộ.

Đặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, KTNN phát hiện thừa 57.175 người và đã có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý; qua công tác kiểm toán xác định giá trị DN nhà nước trước khi cổ phần hóa 06 DN, KTNN phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn nhà nước là 8.688 tỷ đồng; xác định các khoản phải nộp NSNN tăng thêm 504,5 tỷ đồng.

Báo cáo của KTNN cũng cho biết, trong năm 2017, Tổng KTNN đã chỉ đạo kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 02 vụ việc; đang chỉ đạo củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; cung cấp 12 bộ hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và tố tụng, góp phần thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

Hiệu lực hoạt động kiểm toán đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, Tổng KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực của việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đến ngày 04/01/2018, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện 29.915 tỷ đồng/38.435 tỷ đồng, đạt 77,8% tổng số kiến nghị xử lý tài chính đủ bằng chứng, tăng hơn so với năm 2016 (75,6%). Các đơn vị được kiểm toán đã sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 16 văn bản, đồng thời đã và đang quyết liệt tổ chức thực hiện nhiều kiến nghị kiểm toán về xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực và quyết tâm của CBCC KTNN trong việc thưc hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. “Mặc dù ̣kết quả kiểm toán chưa tổng hợp hết, nhưng có thể nói con số kiến nghị về xử lý tài chính trong năm 2017 của KTNN là cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, KTNN đã góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán...”- Chủ tịch Quốc hội biểu dương.

Cùng với kiến nghị xử lý tài chính, kết quả kiểm toán với những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản QPPL không còn phù hợp với thực tiễn đã đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, hoạt động kiểm toán đã tập trung đi sâu vào việc đánh giá các vấn đề vĩ mô, đã bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề mà xã hội quan tâm; đã tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách để qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt chỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách... từ đó, KTNN đã phục vụ ngày càng tốt công tác quản lý, điều hành tài chính công, tài sản công của Đảng, Nhà nước. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lưu ý trong năm 2018, sớm tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện Luật KTNN để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật KTNN theo tinh thần của Nghị quyết TW 6; Tăng tường và phát huy tính độc lập của KTNN, cũng như của kiểm toán viên nhà nước, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa; đồng thời bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ để không ngừng tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động...

"Hiện nay, vị trí, vai trò của KTNN đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng; Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Đó là tiền đề quan trọng để ngành KTNN thực hiện nhiệm vụ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả cao hơn...“- Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách có dấu hiệu chững lại

Thu ngân sách có dấu hiệu chững lại

(PLVN) - Tại Hội nghị giao ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai công tác tháng 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì ngày 17/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhận định, do tác động của dịch COVID-19, từ tháng 4 đến nay thu ngân sách đã có xu hướng chững lại…
Đọc thêm