Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng: Quản chặt hoạt động liên doanh, liên kết

(PLO) - Để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng: Quản chặt hoạt động liên doanh, liên kết

Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan và nguyên tắc “không hồi tố” của pháp luật về đầu tư.

Theo đó, đây là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, chỉ được quảng cáo trong phạm vi khuôn viên của khách sạn có giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.  cần quy định mức vốn điều lệ phù hợp với yêu cầu quản lý đối với doanh nghiệp xin cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện trước thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Điều kiện, quy trình, thủ tục xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải được quy định minh bạch, đơn giản. Đồng thời có quy định để quản lý chặt chẽ hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư thứ cấp … kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sau khi doanh nghiệp được cấp phép...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm