Ngành Hải quan thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

(PLO) - Tổng cục Hải quan cho biết, nhằm góp phần xây dựng môi trường thông quan minh bạch và thuận lợi, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch được xây dựng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan đối với người dân và DN tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện quy định pháp luật hải quan.

Theo đó, các nội dung được cơ quan Hải quan triển khai gồm: Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến; hoàn thiện và mở rộng các hoạt động hỗ trợ khách hàng; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về giải quyết vướng mắc.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện đánh giá tình hình thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng; kiểm tra thực tế tại một số địa bàn, khảo sát DN về thực hiện các cam kết của cơ quan Hải quan và có các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

Đối với việc triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký (100% dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4). Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp người dân và DN trong quá trình triển khai dịch vụ.

Tổng cục Hải quan cũng thực hiện nghiên cứu, cải thiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khách hàng thông qua việc rà soát, đánh giá, phân loại các hoạt động hỗ trợ hiện có; xây dựng danh mục các hoạt động hỗ trợ khách hàng cần cải thiện, mở rộng; có giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ khách hàng. Đặc biệt, trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về giải quyết vướng mắc đảm bảo tính minh bạch, nhất quán trong xử lý vướng mắc, giảm thiểu các trường hợp vướng mắc tương tự. 

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử hải quan của Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cho phép kết nối thông tin tiếp nhận và giải quyết vướng mắc trực tuyến giữa cơ quan hải quan các cấp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm