Nhiều vướng mắc chính sách được tháo gỡ

(PLVN) - Theo báo cáo mới đây, trong 6 tháng đầu năm, Tổ công tác của Thủ tướng đã có 3 cuộc làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan tham vấn để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, những rào cản hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Hải Phòng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Hải Phòng

Trước khi kiểm tra, Tổ công tác làm việc với 14 Hiệp hội và 3 cơ quan tham vấn để trực tiếp nắm bắt những vướng mắc cụ thể tại các Nghị định, Thông tư, văn bản hành chính. Đồng thời, tiến hành 7 cuộc kiểm tra đối với các bộ, cơ quan về: Công tác hoàn thiện thể chế, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết (02 cuộc); việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử (02 cuộc); tình hình nhập khẩu các lô hàng phế liệu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất (01 cuộc); rà soát các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ (02 cuộc).

Trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay 37 nhiệm vụ, công việc cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ giao và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà Tổ công tác đã kiến nghị. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm