Phòng vệ thương mại: Bên liên quan được yêu cầu bảo mật các thông tin

(PLO) - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử, bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp PVTM có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra bảo mật các thông tin nếu các thông tin ấy đưa ra công chúng có khả năng gây ảnh hưởng hoặc nguy hại đáng kể đến địa vị cạnh tranh của bên cung cấp thông tin.

Dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM tạm thời, biện pháp PVTM chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp PVTM thuộc một trong các trường hợp sau: Hàng hóa nhập khẩu có đặc điểm khác biệt với hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước mà hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất bởi ngành sản xuất trong nước đó không thể thay thế được; hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước cùng điều kiện thông thường.

Đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM bao gồm: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp PVTM; tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp PVTM để sản xuất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp PVTM.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ miễn trừ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan điều tra trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu được đề nghị xem xét miễn trừ…

Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phòng vệ thương mại

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phòng vệ thương mại

(PLVN) - Xuất hàng sang nước khác mới biết hàng nằm trong danh mục bị áp thuế phòng vệ thương mại hay container hàng sắp cập cảng mới biết hạn ngạch ưu đãi thuế dành cho ngành hàng đã hết hiệu lực... là 2 trong số nhiều câu chuyện cho thấy, doanh nghiệp khi chưa hiểu đúng vai trò của phòng vệ thương mại thì sẽ hụt hơi trong cạnh tranh toàn cầu. 
Đọc thêm