Sau hợp nhất, các chi cục thuế khu vực đều hoàn thành thu ngân sách

(PLVN) - Sau khi triển khai thí điểm việc hợp nhất các Chi cục Thuế tại 6 tỉnh đã đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả. Cơ bản các Chi cục khu vực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách…

Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Cục Thuế Quảng Ninh) hoạt động bình thường sau khi hợp nhất

Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Cục Thuế Quảng Ninh) hoạt động bình thường sau khi hợp nhất

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của các chi cục thuế khu vực. Thông tin cho hay, tại Cục Thuế Quảng Ninh, thu ngân sách năm 2018 của Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên đạt trên 935,6 tỷ đồng, đạt 128% dự toán năm 2018; 2 tháng đầu năm 2019 đã thu đạt trên 187 tỷ đồng, đạt 17% dự toán năm 2019.

Các chi cục thuế khu vực khác thuộc Cục Thuế Quảng Ninh như: Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ cũng hoàn thành vượt dự toán năm 2018. Riêng Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà chỉ đạt 96% dự toán năm do yếu tố khách quan, không phải do việc hợp nhất.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, các cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế: Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Yên Bái, Cà Mau, đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao. Tổng cục Thuế đánh giá, việc hoàn thành vượt dự toán của các Chi cục khu vực đã góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố theo Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước tiếp tục được tăng cường. Tư tưởng của cán bộ, công chức cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác. Các Cục Thuế cũng đã tham mưu đầy đủ cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán thu ngân sách trên địa bàn.

Theo Tổng cục Thuế, việc hợp nhất các chi cục thuế thành các Chi cục thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của chính quyền. Ban lãnh đạo các Cục thuế, cũng như các công chức thuế cũng có sự thống nhất cao, vì thế đã đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra.

Sau thời gian hoạt động, các Chi cục thuế khu vực tại 6 Cục thuế thực hiện điểm đã và đang hoạt động ổn định. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, công việc giữa cơ quan Thuế và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn khá tốt. Người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuận lợi, không có xáo trộn. Cũng theo Tổng cục Thuế, công tác quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin đều hoạt động bình thường; hệ thống mạng của các đơn vị hoạt động ổn định, kịp thời hỗ trợ cho bộ phận “một cửa” khi có vướng mắc. Hoạt động của bộ phận “một cửa” nơi không có trụ sở của Chi cục thuế khu vực cũng hoạt động bình thường, giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính về thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định…

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, một số Cục thuế cho biết có vướng mắc về tổ chức Đảng. Cụ thể, tại một số địa phương chưa có sự thống nhất về công tác Đảng tại Chi cục Thuế khu vực. Với những vướng mắc này, Tổng cục Thuế cho biết đã có báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính để có giải pháp xử lý cụ thể.

Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế  (NNT) kê khai, quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) được đơn giản, thuận tiện hơn, Tổng cục Thuế đã tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cấp các ứng dụng. Theo đó, NNT là cá nhân tự QTT TNCN năm 2018 sẽ thực hiện gửi file QTT TNCN trên hệ thống theo một địa chỉ duy nhất http://thuedientu.gdt.gov.vn (thay cho hệ thống QTT tncnonline trước đây). Để khai hồ sơ QTT, cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

- Khai offline: Cá nhân tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 để thực hiện khai tờ khai và kết xuất file dữ liệu. Sau đó, sử dụng MST để đăng nhập vào hệ thống http://thuedientu.gdt.gov.vn vào chức năng “Gửi tờ khai QTT” để gửi file đã kết xuất.

- Khai online: Cá nhân sử dụng mã số thuế (MST) để đăng nhập vào hệ thống http://thuedientu.gdt.gov.vn vào chức năng “Khai trực tuyến” để thực hiện khai tờ khai và kết xuất file dữ liệu. Sau đó, vào chức năng “Gửi tờ khai QTT” để gửi file đã kết xuất.

Tổng cục Thuế lưu ý, trong quá trình gửi file quyết toán, hệ thống cho phép cá nhân lựa chọn cơ quan thuế để nộp hồ sơ tại chức năng “Hỗ trợ chọn nơi nộp hồ sơ QTT”. NNT cần đọc kỹ các lựa chọn để biết mình thuộc trường hợp nào và đánh dấu vào ô lựa chọn cơ quan thuế.

Do NNT là cá nhân chưa có chữ ký số, để tránh tình trạng lợi dụng MST của cá nhân khác để QTT trực tuyến, nên sau khi khai và gửi file dữ liệu lên hệ thống, phải in, ký vào tờ khai và nộp hồ sơ khai QTT bằng bản giấy cho cơ quan thuế.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm