Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng (SDNL) tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Hình minh họa

Hình minh họa

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%; giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2015 - 2018; đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng;...

Một trong các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình là xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và SDNL tiết kiệm và hiệu quả… Nhiệm vụ chủ yếu khác của Chương trình là tăng cường năng lực về SDNL tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, Chương trình cũng sẽ triển khai các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về SDNL tiết kiệm và hiệu quả; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về SDNL tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực SDNL tiết kiệm và hiệu quả. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm