Sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT: Sẽ có Nghị quyết xử lý khoảng trống pháp lý?

(PLO) - Việc sử dụng tài sản công (TSC) để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây Dựng - Chuyển giao (BT) được quy định trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QLSDTSC) năm 2017 (có hiệu lực từ 1/1/2018), tuy nhiên đến nay Nghị định hướng dẫn vẫn chưa được ban hành. 

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư không được xem xét, quyết định việc SDTSC để thanh toán dự án BT. Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư không được xem xét, quyết định việc SDTSC để thanh toán dự án BT. Ảnh minh họa

Để lấp khoảng trống pháp lý này, hồi tháng 3, Bộ Tài chính (BTC)  đã có công văn hướng dẫn và mới đây, ngày 24/9, BTC tiếp tục có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một Nghị quyết để xử lý khoảng trống pháp lý này.

Theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Luật QLSDTSC và thực hiện Quyết định 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, BTC là cơ quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng TSC để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

Trả lời PLVN tại cuộc họp báo chuyên đề của BTC chiều qua (5/10), ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (BTC) cho biết, triển khai Luật QLSDTSC, Chính phủ đã ban hành 16 Nghị định/Quyết định, tuy nhiên đến thời điểm Luật có hiệu lực (1/1/2018), Nghị định về sử dụng TSC để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT vẫn chưa được ban hành. Vì vậy, BTC đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ chuyển tiếp một số nội dung trong đó có nội dung này. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, BTC đã có Công văn 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở TƯ; UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong QLSDTSC. Theo đó, “tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng TSC để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng TSC để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành”.     

“Thực ra, đồng bộ với việc ban hành Luật QLSDTSC, ngay trong quá trình xây dựng Luật QLSDTSC, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, chưa đầy 1 tháng sau, ngày 6/10/2017, BTC đã có tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định (số 145/TTr-BTC). Có thể nói, BTC, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rất tích cực, khẩn trương trong soạn thảo, thẩm định trình dự thảo Nghị định. Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, đưa ra bàn thảo trong cuộc họp Chính phủ… Tuy nhiên đây là Nghị định khó vì liên quan đến nhiều luật khác nhau (đầu tư, QLSDTSC, xây dựng, đất đai…) đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán như thế nào cho đảm bảo giá thị trường, tránh thất thoát nên Chính phủ thận trọng trong quá trình hoàn thiện, ban hành Nghị định này…” - đại diện Cục Quản lý Công sản trả lời PLVN về lý do chậm ban hành Nghị định. Đến tháng 9/2018, Nghị định về sử dụng TSC để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT vẫn chưa được ban hành.

Thực hiện Nghị quyết 119/2018/NQ-CP ngày 09/9/2018 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 của Chính phủ: “Trong thời gian Nghị định này chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, giao BTC khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật  QLSDTSC có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết Hợp đồng”, BTC đã có Công văn 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018 (Luật QLSDTSC có hiệu lực thi hành) với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật QLSDTSC năm 2017; thanh toán cho các dự án BT đang triển khai theo đúng quy định của pháp luật về thanh toán dự án BT từng thời kỳ.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, BTC cũng không cung cấp Công văn 11590/BTC-QLCS. Theo đại diện Cục Quản lý Công sản, thay vì ban hành công văn hướng dẫn như hồi tháng 3, BTC đề xuất hình thức xử lý khoảng trống pháp lý bằng một Nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, phạm vi áp dụng, đối với dự án đã ký hợp đồng BT trước năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký sẽ được tiếp tục thực hiện thanh toán sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật áp dụng từng thời kỳ. Nghị quyết cũng nhắc lại trình tự, thủ tục thanh toán, quy định về thẩm quyền quyết định sử dụng TSC để thanh toán; xác định giá trị thanh toán cho nhà đầu tư (giá thị trường)…

Trả lời PLVN về việc có bao nhiêu dự án và giá trị bị dừng thanh toán từ 1/1/2018 đến nay, ông Nguyễn Tân Thịnh lưu ý, không phải dừng dự án mà dừng thanh toán. Nhưng BTC cũng chưa có thống kê số Dự án cũng như giá trị. Đại diện BTC cũng không có câu trả lời về thời điểm ban hành Nghị định hay Nghị quyết về việc xử lý khoảng trống pháp lý cho việc sử dụng TSC để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm