Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/9

(PLO) - Thông tin tham khảo về lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/9

* SBT: Ngày 20/9, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông đển phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) và trả cổ tức. Theo đó, SBT sẽ trả cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 24%, và trả cổ tức theo tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu, tương đương SBT sẽ phát hành hơn 54,4 triệu cổ phiếu trong đợt này.

* OGC: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP tập đoàn Đại Dương (OGC – HOSE). Nguyên nhân do, trong Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 của OGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là âm 472,35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2016 là âm 2.229,01 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh.

* HAH: CTCP Transimex, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đăng ký bán hơn 870.000 cổ phiếu HAH từ ngày 08/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Transimex sẽ giảm sở hữu tại HAH xuống còn 4,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,6%.

* BSI: Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4,3%, tương đương BSI sẽ phát hành hơn 3,7 triệu cổ phiếu trong đợt này.

* SHI: CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) dự kiến phát hành 110 trái phiếu doanh nghiệp, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 05 năm, lãi suất năm đầu cố định 9,8%/năm.

* NLG: ASPL V6 Ltd, cổ đông của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán 1,7 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 09/9 đến 08/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn 3,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,75%.

* LAF: HĐQT CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (LAF – HOSE) thống nhất chuyển nhượng 1 phần lô L1 (bao gồm các tài sản gắn liền với thửa đất) với diện tích dự kiến khoảng 16.000 m2, tại cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đã mua được 5,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu ITA đăng ký mua. Sau giao dịch, Đại học Tân Tạo đã nâng sở hữu tại ITA từ 59,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,97% lên 64,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,44%.

* SFC: Dự kiến vào ngày 20/9, CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016. Theo đó, cổ tức năm 2015 được trả theo tỷ lệ 15%, tạm ứng cho năm 2016 là 10%.

* DMC: CFR International SPA, cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE) đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu DMC từ ngày 08/9 đến 30/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng sở hữu tại DMC lên gần 18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,7%.

* DHM: HĐQT CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE) thống nhất phát hành hơn 1,64 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 100:7. Thời gian thực hiện trong năm 2016 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

* MAS: CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS - HNX) dự kiến phát hành hơn 1,26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 42%, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2016. Ngoài ra, MAS cũng thống nhất chủ trương việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 theo tỷ lệ 40%, thanh toán dự kiến từ 10/10/2016.

* GLT: HĐQT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT – HNX) dự kiến mua 800.000 cổ phiếu Quỹ từ ngày 03/10 đến 03/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với nguyên tắc xác định giá mua là theo giá thị trường, tuy nhiên tối đa là 28.000 đồng/cổ phiếu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm