Thanh tra Gia Lai phát hiện gần 15 tỉ đồng sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 5 tỉ đồng

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Thanh tra các cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai công tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt và thời hạn pháp luật quy định; hoàn thành các công việc đột xuất do UBND cùng cấp giao.
Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức 

Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra cơ bản chính xác, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp, qua 145 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành  phát hiện sai phạm và xử phạt hành chính gần 15 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã kết thúc 08 cuộc tại 22 đơn vị, phát hiện sai phạm số tiền gần 11 tỉ đồng tại 6 đơn vị, kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 2 tỉ đồng. Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố 60 cuộc theo kế hoạch và đột xuất, kết thúc 41 cuộc ở 75 đơn vị, đã phát hiện 25 đơn vị sai phạm, với số tiền gần 2 tỉ đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Qua thanh tra đã chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Xuân Tứ, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ về tội danh “ Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” - Ảnh: Hoàng Thanh  

Thanh tra chuyên ngành 73 cuộc, đối với 754 tổ chức, cơ sở, cá nhân, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 2 tỉ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm nhằm từng bước phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thanh tra hành chính ở cấp huyện, sở, ngành chưa sâu, kết quả đạt được còn thấp.

Cùng chuyên mục
Đề xuất chính sách hỗ trợ Covid-19 đợt 2: Phải cân đối cung - cầu và tính hiệu quả

Đề xuất chính sách hỗ trợ Covid-19 đợt 2: Phải cân đối cung - cầu và tính hiệu quả

(PLVN) - Theo TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu  BIDV, cũng như các nước, Việt Nam đến nay đã công bố, triển khai và đạt kết quả nhất định đối với các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là những chính sách hỗ trợ chủ yếu từ phía cung mà chưa tính đến yếu tố cầu của DN và người dân.
Đọc thêm