Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trường Giang – Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang thực hiện rà soát, nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19 gây ra. 

Trong đó, có 05 nhóm mặt hàng trong Danh mục, kèm mã số HS và điều kiện cụ thể để được áp dụng miễn thuế nhập khẩu: Khẩu trang y tế, nước sát trùng, nước rửa tay sát trùng, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị cần thiết khác (bộ trang phục phòng chống dịch) để thu hút các DN nhập khẩu và cắt giảm chi phí cho các DN. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang thực hiện rà soát, nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch, dịch vụ như miễn visa du lịch, kéo dài thời hạn visa, giảm lệ phí visa, chi phí logistic... để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Liên quan đến việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Giang cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 1074/BTC-HCSN ngày 05/2/2020 về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Công văn đã hướng dẫn việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cụ thể, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điều 60 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm: Ngân sách nhà nước (NSNN), vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

Trước mắt, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chi từ nguồn dự phòng NSNN theo quy định tại Điều 10 Luật NSNN và Điều 7 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. 

Kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính.

Nội dung chi, mức chi đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch, thực hiện theo quy định tại: Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm