Thu nội địa 5 tháng tăng 13% so với cùng kỳ

(PLVN) - Luỹ kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm 2019 đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước thực hiện đạt 506,9 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó thu nội địa tháng 5 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, kết quả kê khai, nộp thuế của DN trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Về thu từ dầu thô, tháng 5 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Thu hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đã đạt và vượt tiến độ dự toán, tuy nhiên Tổng cục Thuế cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thu của năm 2019, trong tháng 6 này, ngành Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tiến hành đánh giá công tác thực hiện dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019, trong đó phân tích rõ tình hình thu NSNN, nợ thuế, nguyên nhân tăng, giảm để có các giải pháp kịp thời.

Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, các cục thuế thực hiện tuyên dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế để động viên kịp thời, khích lệ tinh thần tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Được biết, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng quy trình thu NSNN thông qua mã định danh khoản thu; Triển khai cấu trúc lại cơ sở dữ liệu, kết nối, trao đổi thông tin thu NSNN theo lộ trình hoàn thiện dữ liệu của Tổng cục thuế/Tổng cục Hải quan; Xây dựng quy trình theo phương án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN đối với mô hình Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc nhà nước cấp huyện; trong đó lồng ghép quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công và quy trình hướng dẫn về kiểm soát chi NSNN. 

Trong tháng 5/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 7.366 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 42.287 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiến nghị xử lý tài chính 3.106 tỷ  đồng, xử phạt vi phạm hành chính 271,5 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 797 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 20.454 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 121.144 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bắt giữ 4.885 vụ buôn lậu; Kiến nghị xử lý về tài chính 15.156 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị đã nộp NSNN 2.901 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục
Triển vọng nào phục hồi thị trường lao động?

Triển vọng nào phục hồi thị trường lao động?

(PLVN) - Phân tích mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về tác động của Covid-19 đối với thị trường lao động cho thấy đại dịch đã gây nên thiệt hại khổng lồ về thời giờ làm việc và thu nhập. Nếu thiếu các chính sách phục hồi lấy con người làm trung tâm giúp sớm cải thiện tình hình thì triển vọng phục hồi trong năm 2021 sẽ chậm, không đồng đều và không chắc chắn.
Đọc thêm