Từ 5/6: Nhiều điểm mới về thủ tục, kiểm tra, giám sát Hải quan

(PLO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực đồng thời với Nghị định 59/2015/NĐ-CP từ ngày 5/6/2018. Theo Tổng cục Hải quan, để đảm bảo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hải quan được thực hiện thông suốt, tại Thông tư mới, nhiều thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đã được sửa đổi, bổ sung.

Từ 5/6/2018, nhiều thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi, bổ sung (Ảnh minh họa)

Từ 5/6/2018, nhiều thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi, bổ sung (Ảnh minh họa)

Quy định cụ thể chứng từ trong hồ sơ hải quan

Trong Thông tư mới, một trong những điểm quan trọng được sửa đổi là quy định về hồ sơ hải quan. Tại Thông tư mới, hồ sơ hải quan đã được quy định cụ thể, thay thế Điều 16- Hồ sơ hải quan thành Điều 16 và Điều 16a. Tại Điều 16 quy định hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan, theo nguyên tắc các chứng từ phải nộp trong khi làm thủ tục hải quan là những chứng từ cần thiết trong quản lý hải quan.

Tại Điều 16a quy định việc lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK, NK. Theo đó, Điều này liệt kê tất cả các chứng từ mà người khai hải quan cần phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan Hải quan khi cần kiểm tra sau thông quan hoặc thanh tra chuyên ngành. Người khai hải quan có trách nhiệm lưu giữ tất cả các chứng từ nêu tại Điều 16a và xuất trình cho cơ quan Hải quan khi kiểm tra sau thông quan hoặc thanh tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi cũng có một số thay đổi đối với hồ sơ hải quan XK khi làm thủ tục hải quan, bổ sung hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán; định mức kỹ thuật đối với trường hợp XK mã sản phẩm gia công, mã sản phẩm sản xuất XK lần đầu tiên trừ DN ưu tiên và DN đã kết nối với cơ quan Hải quan; bảng kê chi tiết lâm sản đối với gỗ nguyên liệu XK.

Đồng thời, Thông tư đưa các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành vào để đảm bảo minh bạch như: Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện XK hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư; Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành.

Được nộp chứng từ dưới dạng điện tử

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ dưới dạng điện tử (trừ một số chứng từ theo quy định là bản chính như C/O, giấy phép…), chứng từ có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số). Thông tư quy định việc nộp hồ sơ điện tử cùng thời điểm đăng ký tờ khai.

Về khai hải quan, Thông tư mới quy định đối với hàng hóa NK, một vận đơn phải được khai báo trên một tờ khai hải quan NK. Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan hoặc hàng hóa NK không có vận đơn thì người khai hải quan thực hiện tách vận đơn để khai báo. Việc tách vận đơn được thực hiện trên hệ thống và hoàn toàn do người tách vận đơn tự xác định và chịu trách nhiệm, cơ quan Hải quan không phê duyệt.

Đối với hàng hóa NK, người khai hải quan thực hiện lấy số quản lý hàng hóa XK trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để khai tiêu chí số vận đơn. Hệ thống sẽ cấp số tự động, cơ quan Hải quan không phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể về thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan. Hàng hóa XK, NK thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai theo hướng dẫn tại mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm