Vinalines làm ăn ra sao sau tái cơ cấu?

(PLVN) - Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sau tái cơ cấu, Vinalines và một số doanh nghiệp của Vinalines đã bắt đầu làm ăn có lãi.

Vinalines dần khởi sắc hơn sau tái cơ cấu.

Vinalines dần khởi sắc hơn sau tái cơ cấu.

Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng, tại Công văn số 309/UBQLV-TH, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty, hiện nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang cơ cấu lại ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

Theo đó, Vinalines đang tập trung nguồn lực vào phát triển hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Cụ thể: 

Một là, tập trung nguồn lực cho phát triển hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư nhằm thực hiện Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

Gửi kiến nghị đến Ban Dân nguyện sau kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, cử tri TP Hải Phòng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành. 

Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành sớm triển khai Chương trình hành động để Nghị quyết được trở thành hiện thực.

Hai là, tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, tiên tiến đối với Công ty mẹ - Tổng công ty, triển khai các sáng kiến, chiến lược trong hoạt động kinh doanh, thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình phục vụ cho hoạt động điều hành doanh nghiệp; 

Ba là, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính đối với các khoản nợ vay của Công ty mẹ - Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; cơ cấu lại tổ chức, nhân sự theo hướng bố trí, sắp xếp, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Ban chuyên môn của Đảng ủy Tổng công ty với các Ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty đảm bảo tinh gọn, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt quy trình trung gian, nâng cao chất lượng và thống nhất công tác tham mưu, giúp việc...

Trên cơ sở thực hiện các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2019, hoạt động kinh doanh của Vinalines cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

Cụ thể: Sản lượng vận tải biển đạt 23 triệu tấn, vượt 15,6% với kế hoạch; Sản lượng hàng thông qua cảng (bao gồm sản lượng cảng Quy Nhơn) đạt 106,2 triệu tấn, vượt 6,3% kế hoạch năm;

Doanh thu hợp nhất (không bao gồm doanh thu tài chính và khác của Công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông) đạt 12.069 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 266 tỷ đồng.

Đối với các công ty con, trên địa bàn TP Hải Phòng, hiện nay Vinalines có 11 doanh nghiệp thành viên thuộc 03 lĩnh vực: Vận tải biển có 04 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Vosco; Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại - Transco; Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài - Inlaco Hải Phòng

Lĩnh vực cảng biển có 02 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ.

Dịch vụ hàng hải có 05 doanh nghiệp gồm: Công ty Liên doanh khai thác Container Việt Nam - Vinabridge; Công ty Liên doanh Vận tải quốc tế Việt Nhật - Vijaco; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng; Công ty Dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng - MSC; Chi nhánh Tổng công ty tại Hải Phòng).

Theo Đề án tái cơ cấu Vinalines đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg, Vinalines đã tiến hành đồng thời các giải pháp tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty và thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, trong đó có các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng. 

Sau giai đoạn tái cơ cấu, các doanh nghiệp của Vinalines trên địa bàn TP Hải Phòng đã hoàn thành việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cố phần. Nhìn chung, một số doanh nghiệp của Vinalines đã đạt được các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước tái cơ cấu. 

Tiêu biểu là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2014. Sau khi cổ phần hóa, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cảng Hải Phòng đã tăng trưởng mạnh mẽ so với 03 năm trước cổ phần hóa (năm 2011 lợi nhuận trước thuế đạt 237,2 tỷ đồng thì đến năm 2015 đã lên tới 708,2 tỷ đồng). 

Các doanh nghiệp khác của Vinalines tại địa bàn TP Hải Phòng cũng đã tiến hành các giải pháp tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả sau tái cơ cấu, năm 2018 và năm 2019, hoạt động kinh doanh của một công ty đã có lãi như Vosco năm 2019 lãi 39 tỷ đồng, Vinaship lãi 34 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục chỉ đạo Vinalines triển khai có hiệu quả công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Vinalines trên địa bàn TP Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 108/NQ-CP, đảm bảo đóng góp tích cực cho quá trình phát triến của TP Hải Phòng.

Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc cân đối,  bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc cân đối, bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 
Đọc thêm