Lào Cai hoàn thành đại hội đảng cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

(PLVN) - Sáng 13/7, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Lào Cai hoàn thành đại hội đảng cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Có thể khẳng định Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư với tinh thần gắn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; không vì tập trung cho Đại hội mà chùn bước, buông lỏng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ.

Lào Cai hoàn thành đại hội đảng cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. ảnh 1
 Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội xong trong tháng 5/2020; cấp huyện xong trong tháng 6/2020, là tỉnh hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành chủ động, bài bản; phát huy được vai trò lãnh đạo, trách nhiệm, trí tuệ Tỉnh ủy và các cấp ủy; thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Đại hội đảng bộ cơ sở được tổ chức đủ nội dung, diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng quy trình, nguyên tắc. Kết quả bầu cử đều một lần đủ số lượng, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, đúng cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Trong đó, cơ cấu tuổi trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đều đạt cao hơn so với quy định; tỷ lệ đổi mới cấp ủy bảo đảm 1/3 theo quy định, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cấp ủy, chính quyền, địa phương.

Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá, đạt được kết quả trên là do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động trong triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và ủy viên ban chấp hành theo dõi, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, lắng nghe, nắm tình hình tiến độ chuẩn bị đại hội của các đảng bộ trực thuộc và cơ sở; kịp thời sắp xếp, bố trí nhân sự, bảo đảm đúng quy trình năm bước theo quy định của Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các đảng bộ tiến hành hoàn thiện, ban hành nghị quyết đại hội, chương trình hành động; xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; kiện toàn các chức danh thường trực HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử cấp ủy tại kỳ họp HĐND gần nhất; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời đối với các đồng chí không tái cử.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm