Mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7: Hải quan sẽ chuyển thông tin nộp thuế giúp DN

(PLVN) - Tổng cục Hải quan vừa cho biết sẽ mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 để triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử cho các đối tượng là doanh nghiệp (DN) có nhu cầu nhờ cơ quan Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế.
Mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7: Hải quan sẽ chuyển thông tin nộp thuế giúp DN ảnh 1
 

Theo đó, để tạo thuận lợi hơn cho những DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai, Cục Thuế Xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan đã lấy ý kiến các ngân hàng phối hợp thu tham dự cuộc họp về đề xuất mở rộng Chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan để triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử. Đối tượng áp dụng là các DN có nhu cầu nhờ cơ quan Hải quan ngay sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định.

Cục Thuế XNK nhận định, hiện nay đã có đủ cơ sở pháp lý khi triển khai nâng cấp, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7. Theo đó, khi DN có phát sinh nợ thuế thì sẽ nhờ Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế. Theo quy định nộp thuế điện tử 24/7 lập lệnh tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, DN cần: Tự lập lệnh trên Cổng điện tử hải quan, DN có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo từng lô hàng do người khai lập lệnh.

Để thay đổi phương thức nộp thuế điện tử 24/7, DN cần thực hiện hai bước: Nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát 

sinh nợ sang ngân hàng nơi DN đã ủy quyền trích nợ; DN có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định. Cụ thể, DN phải có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chuyển ngay số tiền phải thu sau khi DN khai báo tờ khai hải quan có phát sinh số tiền thuế phải nộp sang ngân hàng phối hợp thu, không trái với các quy định hiện hành. Việc xác thực nợ thuế phát sinh của từng DN: Căn cứ thông tin mã số thuế và chữ ký số của DN đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Khi DN đã ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán tiền thuế thì Ngân hàng sẽ tự động thực hiện cắt tiền từ tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin nợ thuế của DN do cơ quan Hải quan chuyển.

Để triển khai Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung phần mềm trao đổi thông tin, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung phần mềm trao đổi thông tin: Căn cứ số tiền thuế phát sinh của tờ khai và chữ ký số của DN khi khai báo, Tổng cục Hải quan chuyển thông tin nợ thuế và các thông tin liên quan (đảm bảo đầy đủ thông tin để hạch toán thu NSNN tương ứng với các thông tin trên giấy nộp tiền vào NSNN khi người nộp thuế lập lệnh) của tờ khai đến ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ.

Đối với các ngân hàng đã thực hiện phối hợp thu, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu ngân hàng được ủy quyền trích nợ bổ sung chức năng tiếp nhận thông tin do hải quan chuyển đến: Kiểm tra các thông tin liên quan (tương tự như kiểm tra trích nợ tài khoản nộp thuế điện tử 24/7), tiếp tục xử lý theo quy trình trao đổi thông tin nộp tiền với hải quan, chuyển thông tin và tiền sang Kho bạc Nhà nước. 

Để xác định đối tượng DN tham gia chương trình nộp thuế mới này, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tập trung vào các DN sản xuất có lượng tờ khai lớn, giá trị nộp thuế lớn, có đủ khả năng về tài chính, đã uỷ quyền cho ngân hàng tự động trích nợ và được ngân hàng cho phép thấu chi để nộp thuế trong định mức cho phép.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm