Năm 2019: Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 64.525 tỷ đồng

(PLVN) - Báo cáo của Tổng cục thuế cho biết, trong năm 2019, công  tác thanh tra, kiểm tra  liên tục được cải tiến. Ngành Thuế chuyển sang thực hiện  thanh tra, kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Năm 2019, Tổng cục Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kết quả là, với việc thực hiện 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế; Tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 64.525 tỷ đồng; Trong đó, số tiền thuế tăng thu là 18.875 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT là 2.701 tỷ đồng; giảm lỗ là 42.948 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Với mục tiêu kéo giảm nợ thuế về mức thấp nhất, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo tinh thần tại Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trách nhiệm này được gắn với từng công chức ngành thuế khi  đây là  căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cũng như bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019 đối với từng đơn vị và cá nhân. Đến cuối tháng 12/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm