Năm thành công đối ngoại quốc phòng

(PLVN) - Năm 2019 đã khép lại. Trong năm 2020, cùng với các nhiệm vụ quan trọng khác, Quân đội sẽ triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là hoạt động Năm ASEAN 2020, thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Bảo vệ Tổ quốc: Những yêu cầu mới

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của QUTW; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: Chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch...

Tại Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do QUTW tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTW Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của QUTW; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, BQP cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết

Năm 2020, BQP sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2018 - 2020, từ đầu năm 2018, BQP đã xây dựng Đề án tổ chức các hội nghị và hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020, thành lập Ban Chỉ đạo BQP về ASEAN năm 2020 và các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. BQP xác định chủ đề các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020 là “Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP cho biết, các ưu tiên trong năm ASEAN 2020 được xác định gồm: Thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng - quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác; chủ động đề xuất sáng kiến, hình thức hợp tác mới, nhất là các sáng kiến hướng vào việc củng cố thể chế, nâng cao năng lực phối hợp hoạt động chung và làm sống động các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng - quân sự; thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề nảy sinh trên biển...; nâng cao năng lực của Việt Nam thông qua hợp tác thực chất và đăng cai đồng chủ trì Nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) về gìn giữ hòa bình.

Đồng thời, BQP sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến của các nước Chủ tịch trước, cũng như ưu tiên thúc đẩy, tăng cường đoàn kết nội khối, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, tìm ra những hình thức hợp tác mới, mang tính thực chất, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của ASEAN, với tinh thần thành công của năm ASEAN 2020 tại Việt Nam sẽ là thành công chung của ASEAN.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 

“Tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế”

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quân đội trong năm 2020 là tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, các đề án của QUTƯ, BQP về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đó là định hướng cơ bản, tạo cơ sở nền tảng đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng lên tầm cao mới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Năm thành công đối ngoại quốc phòng ảnh 1
 

Các mục tiêu Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết 806-NQ/QUTW. Đó là: Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải nhằm “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình”; đồng thời, “tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực khác hội nhập quốc tế để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN”.

Năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020, các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động của năm ASEAN 2020. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn, từng bước đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN, trước mắt chuẩn bị chu đáo Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 6. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị:

“Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng”

“Năm 2020, toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Năm thành công đối ngoại quốc phòng ảnh 2
 

Cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (Cuộc vận động); Kế hoạch số 1712/KH-CT ngày 23/9/2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 855-CT/QUTW, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu, đẩy lùi hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cơ quan, đơn vị, khắc phục có hiệu quả tình hình vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước...”.

Đọc thêm