Ngân hàng Chính sách xã hội: Tích cực đôn đốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

(PLVN) - Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, trong những tháng đầu năm 2019, NHCSXH chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn dự kiến đến hết tháng 6/2019 đạt trên 212 nghìn tỷ đồng, tăng 17.780 tỷ đồng (9,1%) so với cuối năm 2018, trong đó nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương đạt 14.130 tỷ đồng, tăng 2.321 tỷ đồng. 

Tổng dư nợ hiện đạt trên 197 nghìn tỷ đồng, tăng 9.501 tỷ đồng so với cuối năm 2018, trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt trên 172 nghìn tỷ đồng, tăng 7.677 tỷ đồng, hoàn thành 68,2% kế hoạch tăng trưởng được giao với gần 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. 

Doanh số cho vay đạt 36.500 tỷ đồng, vốn tín dụng giúp cho trên 940 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 102 nghìn lao động, xây dựng trên 627 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp gần 8 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,...

Bên cạnh đó, Đảng uỷ NHCSXH TW cũng tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ NHCSXH TW xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp.

Đảng uỷ NHCSXH TW tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành Ngân hàng phát động. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả hoạt động tín dụng chính sách; tuyên truyền biển đảo, công tác thông tin đối ngoại, phòng chống thiên tai và tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên. 

Trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05, nguồn vốn chính sách đã giúp cho gần 6,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho trên 650 nghìn lao động, xây dựng hơn 4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 180 nghìn lượt học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 được Hội nghị thống nhất là tham mưu cho các Bộ, Ban ngành TW và cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tham mưu tỉnh ủy/thành uỷ thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40. 

Ngoài ra, NHCSXH chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo khả năng thanh toán, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Agribank ưu tiên 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD cho các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp

Agribank ưu tiên 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD cho các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp

(PLVN) - Những tháng cuối năm 2020, để kịp thời hỗ trợ khách hàng (KH) tiếp cận nguồn vốn nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển, đặc biệt là với các doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng từ đại dịch (Covid-19, Agribank đã triển khai các gói tín dụng có lãi suất (LS) ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp.  
Đọc thêm