Nguy cơ rửa tiền của Việt Nam mức nào?

(PLVN) - Thực hiện trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (TTKB), ngày 17/5, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền (RRRT), TTKB và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo kết quả công bố, liên quan đến RRRT, sau khi xem xét xu hướng và kỹ thuật rửa tiền, tiền và tài sản do phạm tội tạo ra và nguy cơ các lĩnh vực trong nền kinh tế bị lạm dụng vào rửa tiền, đã đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền của Việt Nam ở mức ”trung bình”.

Sau khi xem xét mức độ dễ tổn thương quốc gia và mức độ dễ tổn thương về rửa tiền của các ngành, lĩnh vực đã đưa ra kết luận mức độ dễ tổn thương về rửa tiền là ”trung bình cao”. Căn cứ vào biểu đồ đánh giá rủi ro quốc gia, trên cơ sở đó đã đưa ra kết luận RRRT quốc gia là ”trung bình cao”.  

Về rủi ro TTKB, Nhóm 8 (do Bộ Công an thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-BCA-V61 ngày 12/01/2017) đã đưa ra kết luận: Nguy cơ về TTKB của Việt Nam được đánh giá ở mức “thấp” và mức độ tổn thương nguy cơ rửa tiền, mức độ tổn thương rửa tiền, mức độ rủi ro về TTKB của Việt Nam được đánh giá ở mức “thấp”. Từ đó, đưa ra kết luận rủi ro TTKB của Việt Nam là “thấp”.

Theo đại diện NHNN, các cơ quan tham gia vào việc cung cấp thông tin, số liệu bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thanh tra, giám sát, các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định, UBND cấp tỉnh trong toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế giai đoạn 2012-2017.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm