Ngành VHTT&DL Bắc Kạn với phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(PLVN) - Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Hát Then trên hồ Ba Bể, nét đẹp văn hóa đặc sắc

Hát Then trên hồ Ba Bể, nét đẹp văn hóa đặc sắc

Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xác định rõ mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước cán bộ, đảng viên, tự giác gương mẫu xây dựng kế hoạch rèn luyện qua chương trình phấn đấu nêu gương cụ thể. Bản thân mỗi cán bộ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu tập trung quản lý công việc, lãnh đạo và trực tiếp nghiên cứu xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong lĩnh vực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai có hiệu quả, thể hiện ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và quản lý một cách kịp thời, chính xác theo quy định. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai rộng khắp trong quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở theo kế hoạch hằng năm.

Tích cực tham gia vào các cuộc thi, giao lưu văn hóa cấp khu vực và toàn quốc như: Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; Liên hoan nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc; Liên hoan hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc; Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc; Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc…

Ngoài ra, ngành còn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt việc đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao cấp khu vực và toàn quốc tại địa phương; tổ chức các sự kiện văn hóa – nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh. Các hoạt động thuộc lĩnh vực thư viện, bảo tàng, xúc tiến và quảng bá du lịch được triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ngành VHTT&DL Bắc Kạn với phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 1

Ngày hội Văn hóa và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ 1 - 2019

Trên địa bàn tỉnh hiện có 152 di tích, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 07 di tích cấp quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh và 99 di tích đã được kiểm kê. Số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh được công nhận là 16 di sản; 01 người được công nhận Nghệ nhân nhân dân, 07 người được công nhận là Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Số lễ hội dân gian truyền thống được khôi phục, bảo tồn và tổ chức hằng năm là hơn 50 lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia, như: Lễ hội Lồng tồng Ba Bể (Ba Bể), Lễ hội Mù Là (Pác Nặm), Lễ hội Lồng tồng xã Bằng Vân (Ngân Sơn), Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông (Bạch Thông)… Việc phát huy các di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch được chú trọng triển khai và đạt được những kết quả nhất định.

Công tác gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh" được triển khai đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả. Các danh hiệu gia đình văn hóa, làng bản, tổ phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Từ 2015 đến hết năm 2019, số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" là 87,4%, Khu dân cư văn hóa đạt 85,3%, số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 31,4%.

Từ kết quả đã đạt được, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục quán triệt và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, toàn diện và thực chất hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc tự giác, thường xuyên của đảng viên, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở đơn vị./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm