Ngày mai - 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020

(PLVN) - Thông tin từ Ban Kinh tế TW, ngày mai - 22/10/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế TW và Bộ Xây dựng đồng chủ trì và tổ chức Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Ngày mai - 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020

Diễn đàn được tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND TP Đà Nẵng. 

Dự kiến, hơn 1.500 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành TW và địa phương; cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế; cùng hơn 60 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành về phát triển đô thị và trên 35 nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới sẽ tham dự Diễn đàn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về ĐTTM ASEAN 2020, sáng và chiều cùng ngày 22/10 diễn ra 05 Hội thảo chuyên đề: 

Hội thảo Chuyên đề 1: “Quy hoạch và quản lý ĐTTM trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị” 

Hội thảo Chuyên đề 2: “Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho ĐTTM”  

Hội thảo Chuyên đề 3: “Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” 

Hội thảo Chuyên đề 4: “Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị” 

Hội thảo Chuyên đề 5: “Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị” 

Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Khu vực đô thị không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. 

Hệ thống đô thị đã tạo các cực tăng trưởng trong khu vực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, thời gian qua cũng cho thấy, hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn; chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp; nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết…

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển đô thị trong thời gian tới trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)

Do đó phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) sẽ là hướng đi tất yếu, là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam.

Để kịp thời nắm bắt cơ hội theo xu thế phát triển và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52 - NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Nghị quyết đã xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng ĐTTM, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Diễn đàn cấp cao về ĐTTM ASEAN 2020 được tổ chức nhằm triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52, đồng thời thúc đẩy các chương trình kế hoạch hành động đã được xác định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; qua đó, góp phần sớm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, chiều ngày 22/10 sẽ diễn ra phiên Diễn đàn cấp cao về ĐTTM ASEAN năm 2020 với với chủ đề “ĐTTM - hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Phiên Diễn đàn cấp cao có sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình và một số các Ủy viên TW Đảng thuộc các ban, bộ, ngành liên quan.

Tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao, dự kiến sẽ có phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; phát biểu khai mạc và đề dẫn của Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình; Phát biểu của đại diện của các ban, bộ, ngành liên quan.

Đặc biệt, Diễn đàn cấp cao sẽ có các phát biểu tham luận trực tuyến của ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); ông Vivian Balarkrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore và Bà Karen Dunn Kelley, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng một số diễn giả trên thế giới;...

Trong phiên thảo luận tại Diễn đàn cấp cao, các đại biểu sẽ tập trung vào một số chủ đề: Những xu thế lớn trong phát triển các ĐTTM trên thế giới; Tầm nhìn chung của các quốc gia ASEAN hướng đến phát triển ĐTTM hướng tới cộng đồng, có bản sắc và bền vững; Chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong xây dựng và phát triển các ĐTTM (về quy hoạch, chiến lược, hạ tầng, huy động nguồn lực, nhân lực…); Các mô hình khu ĐTTM và các giải pháp công nghệ cho phát triển các ĐTTM; Tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cho địa phương và DN trong triển khai xây dựng ĐTTM gắn với chính quyền số...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thời gian qua gặp nhiều ách tắc.

Cách nào để doanh nghiệp công nghiệp sớm quay lại sản xuất?

(PLVN) -  Nhận thức chưa đúng về vai trò và tầm quan trọng của logistics đối với nền kinh tế khiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực đang bị đình trệ, trong đó có lĩnh vực sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề dù đang chiếm tới 85% kim ngạch xuất khẩu.

Đọc thêm