Ngày Pháp luật - 'sợi chỉ đỏ' kết nối pháp luật đến người dân Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực học tập, tự giác chấp hành pháp luật .

Tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích giỏi trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích giỏi trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Cao Bằng nói chung và Ngày Pháp luật nói riêng luôn được quan tâm, nâng cao chất lượng và tổ chức đổi mới bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương, đặc thù là tỉnh miền núi.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Cao Bằng nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Năm 2021, Sở Tư pháp Cao Bằng đã triển khai thực hiện một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với các nhiệm vụ công tác tư pháp, trên cơ sở bám sát các định hướng, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; trong đó, một số lĩnh vực có bước phát triển tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 49 hồ sơ dự thảo văn bản QPPL, góp ý đối với 183 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 31 văn bản QPPL, trong đó Sở Tư pháp tham mưu ban hành 01 quyết định (Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). Các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; điều chỉnh kịp thời các quan hệ mới phát sinh, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của cơ quan nhà nước cấp trên, góp phần hoàn thiện thể chế, phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, ngày Pháp luật là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Việc ban hành Kế hoạch với các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó nhắc nhở, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm