20 năm phát triển khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, hôm qua (8/4), Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự (KHXH-NV-QS) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phát triển khoa học XH-NV-QS trong tình hình mới”. 

Các đại biểu về dự hội thảo xem trưng bày các sản phẩm khoa học của Viện. Ảnh Quân đội nhân dân

Các đại biểu về dự hội thảo xem trưng bày các sản phẩm khoa học của Viện. Ảnh Quân đội nhân dân

20 năm qua, với sự  phấn đấu nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Viện KHXH-NV-QS đã hoàn thành tốt 1.196 nhiệm vụ đột xuất do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao; triển khai nghiên cứu thành công 179 đề tài khoa học các cấp, 15 chuyên đề tổng kết lý luận-thực tiễn theo yêu cầu của Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư, Hội đồng lý luận T.Ư; triển khai 14 công trình nghiên cứu cơ bản; biên soạn và xuất bản 156 đầu sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng, lý luận; hơn 1.600 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí; hơn 50 đầu sách về đấu tranh tư tưởng, lý luận, 315 chuyên đề khoa học cá nhân và 250 thông tin khoa học...

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã đi sâu phân tích làm rõ thực trạng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học ở Viện 20 năm qua; thống nhất khẳng định những thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện, góp phần tích cực cung cấp cơ sở khoa học cho công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng quân đội về chính trị, đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên KHXH-NV-QS của Học viện Chính trị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm