82.000 lượt truy cập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến

(PLO) - “Tính đến nay, có hơn 82.000 lượt truy cập của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến này để nghiên cứu, thực hiện nộp hồ sơ điện tử. Bộ đang phấn đấu trong năm 2017, 100% các dịch vụ công cấp trung ương đạt trực tuyến mức độ 3, đến năm 2020 một số dịch vụ công cấp trung ương của Bộ đạt trực tuyến cấp độ 4” – Giám đốc Trung tâm CNTT Nguyễn Thanh Liêm cho biết tại “Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải

Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải

Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cho hay, trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ. Theo đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về VHTTDL liên tục được hoàn thiện; Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa TTHC theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành. 

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên ngành, không bị chồng chéo. Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn được tinh gọn, cụ thể hơn trong công việc được giao.

Việc công khai các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai trong thực tiễn. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản đã thực hiện áp dụng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đảm bảo được cung cấp ở mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Bộ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra như: Cải cách thể chế còn chậm; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và bất cập khi triển khai vào thực tiễn; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức chưa nghiêm; tác phong, phương thức làm việc chưa chủ động, ít sáng tạo... 

Để thực hiện hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2017, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị các đơn vị cần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của công chức chuyên trách công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động của Bộ…

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC của Bộ tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL) cho biết, đến nay, việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 23/9/2016. Năm 2016 có 13 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ.  

Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Triển khai hệ thống lịch công tác và giấy mời điện tử; Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ. Hiện nay, 100% các văn bản đến Bộ không mật được số hóa, lưu chuyển và xử 1ý trên hệ thống mạng; Bộ có trang website riêng về CCHC của Bộ VHTTDL: http://cchc.cinet.vn/...

TIN LIÊN QUAN

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...