Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

(PLVN) -6 tháng đầu năm 2020, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nam Định đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

Ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh Nam Định đã bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện có hiệu quả các hình thức cổ động trực quan như: pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tại các tụ điểm dân cư, khu vực trung tâm huyện, thành phố. 

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 184.110 người; 1.586.458 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ trên 90%; 172.049 người tham gia BHTN. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 1.826 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tư vấn, giải thích về quyền lợi đối với các đối tượng đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng đã được BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất từ ngày 9-12-2019. Trong công tác giám định BHYT và quản lý quỹ BHYT, BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB.

Không những vậy, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư mua sắm, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành BHXH. 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHTN còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, tình trạng nợ đọng vẫn còn phổ biến ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp còn chưa tham gia và chưa tham gia chưa hết các loại BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. 

Để đạt kết quả tốt hơn, 6 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao; phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số toàn tỉnh. Đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục triển khai tuyên truyền bám sát Nghị quyết 21/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chú trọng tuyên truyền BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm