Bình Dương: Tích cực kiểm soát các giải pháp về bảo vệ môi trường

(PLVN) - UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Bình Dương chú trọng phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Bình Dương chú trọng phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Ông Trần Thanh Liêm đã ký văn bản 5240/UBND-KT, chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, thống kê danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hàng năm công khai danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng, tài nguyên còn lãng phí, chưa thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường; nghiên cứu xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát và có giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nung, khai thác vật liệu xây dựng tự nhiên ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các giải pháp để tận dụng tối đa các chất thải công nghiệp cho xây dựng cơ sở hạ tầng và làm nguyên liệu sản xuất.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra giám sát việc sử dụng các thiết bị, phương tiện vận tải đã quá hạn sử dụng gây ô nhiễm môi trường; xây dựng lộ trình thích hợp nhằm áp dụng các thiết bị, phương tiện vận tải tiên tiến trên thế giới sử dụng nhiên liệu sạch thay thế phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu truyền thống đảm bảo quy định về khí thải môi trường.

Văn bản triển khai thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, chấn chỉnh công tác khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản và kiểm soát việc xả thải ra môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến trong các cơ sở chế biến sâu khoáng sản để tiết kiệm tài nguyên, không gây ô nhiễm môi trường.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư tại địa phương, hàng năm có báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi.

Trong những năm qua, Bình Dương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện xây dựng các Đề án nâng cao năng lực giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thành phố thông minh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cùng chuyên mục
 "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

"Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

(PLVN) - Là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức tối 25/1.
Đọc thêm