Công đoàn Dệt may Việt Nam thu hồi 11 quyết định về tổ chức, cán bộ

(PLVN) - Chủ tịch Công đoàn Dệt – May Việt Nam (DMVN), ông Lê Nho Thướng ngày 12/3/2019 đã ký Thông báo số 81/TB-CĐDM về việc tạm dừng sắp xếp, tổ chức bộ máy Công đoàn DMVN. 

Công đoàn Dệt may Việt Nam thu hồi 11 quyết định về tổ chức, cán bộ

Theo đó, Thường vụ Công đoàn DMVN đã giao Ban Tổ chức Công đoàn DMVN thu hồi 11 quyết định liên quan đến sắp xếp bộ máy, tổ chức và nhân sự, gồm: 02 quyết định về sáp nhập các ban trực thuộc, 09 quyết định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Được biết, một trong các căn cứ để thu hồi 11 quyết định nói trên là Kết luận số 170/KL-TLĐ ngày 31/1/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn thư tố cáo tại cơ quan Công đoàn DMVN liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự tại đơn vị này. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm