Công tác thi đua - khen thưởng: Đừng hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống

(PLO) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại  phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương về  đánh giá kết quả công tác năm 2016, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017 và thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 diễn ra hôm qua (23/2).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

Cần đa dạng, đổi mới và sáng tạo trong thi đua

Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác TĐKT là không chỉ tôn vinh những cá nhân tốt, cách làm hay mà còn là một thiết chế tinh thần quan trọng, góp phần cùng thiết chế pháp luật để quản lý xã hội. “Nếu chúng ta không đổi mới tốt, không lo làm ăn, không hội nhập tốt, nếu không có người tốt và cách làm tốt thì đất nước khó thành công”, Thủ tướng nói.

Đánh giá kết quả công tác TĐKT năm 2016, Thủ tướng cho biết, trong năm qua các bộ, ngành đã phát động nhiều phong trào thi đua thực chất, hiệu quả hơn, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Hội đồng, Ban TĐKT đã góp ý, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về TĐKT nghiêm túc, trong đó tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động tích cực triển khai các phong trào chung và phát động phong trào riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương và cơ quan mình.

Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của công tác TĐKT hiện nay. “Người ta hay nói và thực tế vẫn còn là nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều; hình thức còn nặng hơn nội dung ở một số nơi; có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng…Tôi lấy ví dụ về vấn đề mà dư luận đang xôn xao, là giải thưởng nhà nước trong lĩnh vực văn học, cho giới văn nghệ sĩ. Có câu hỏi rất lớn là tại sao Xuân Quỳnh, Thu Bồn chưa được khen? Do thủ tục, cách làm hay do chủ quan của bộ phận làm TĐKT?”, Thủ tướng nói và cho biết đã yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng về vấn đề này.

Thủ tướng cho rằng, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng thì cần phải đa dạng hình thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực.“Điều đặc biệt, muốn thành công, một kinh nghiệm lớn là phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể”, Thủ tướng nói.

Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Định hướng nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng nêu rõ, tinh thần mà Hội đồng đặt ra là “càng khó khăn thì càng phải thi đua” với mục tiêu là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước năm 2017. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, “đừng có hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống”. “Làm sao chấm dứt hình thức, đi vào thực chất là vấn đề đặt ra rất lớn”, Thủ tướng lưu ý.

Với mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, theo Thủ tướng, phải đặt vấn đề chú trọng khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, cho cộng đồng, giải quyết việc làm, đặc biệt là khuyến khích khởi nghiệp, nhất là trong lớp trẻ, thanh niên nông thôn.

Phải chú trọng hơn nữa vào tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, kể cả việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. “Kinh tế thị trường chứ không phải xã hội thị trường, không phải chạy theo đồng tiền mà cái chính là bảo đảm giá trị nhân văn của con người, kính già yêu trẻ, quan tâm người nghèo, vùng khó khăn… Chúng ta nói đến tăng trưởng bao trùm trong phát triển chứ không phải tăng trưởng dành cho một bộ phận. Người dân được gì mới là quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng chất lượng, thực chất, chống tình trạng lan tràn, hình thức. Khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp là không thể chấp nhận được. Nội dung thi đua - khen thưởng bám sát, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã và xây dựng văn hóa. Gắn với thành tích giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; với những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm