Đại hội Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương: Nhận thức đầy đủ, sâu sắc để có sự đồng thuận trong hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) - Trong hai ngày 29 và 30/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan BKTTW, Phó Trưởng Ban Thường trực, đồng chí Cao Đức Phát đã nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy cơ quan BKTTW trong việc tổ chức thành công Đại hội 9 chi bộ trực thuộc. 

Đại hội các chi bộ đã có những đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian thảo luận các Báo cáo chính trị; làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Đồng chí cũng biểu dương các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp do Đảng ủy, Công đoàn cơ quan tổ chức, tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nếu như trong những năm đầu tái lập Ban (2012-2015), do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả hoạt động của Ban còn rất khiêm tốn (Trong giai đoạn này, Ban chưa chủ trì tham mưu ban hành một nghị quyết nào về kinh tế - xã hội, chủ yếu các đề án mới dừng lại ở mức chủ động nghiên cứu để báo cáo, làm tài liệu tham khảo cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư) thì 5 năm qua, BKTTW đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với việc chủ trì, tham mưu trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết, kết luận (gồm 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 10 nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị), chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ Khóa XII...  

Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. 

Chất lượng và hiệu quả

Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BKTTW Nguyễn Văn Bình, qua thống kê, đối chiếu trong quá trình xây dựng Sách về lịch sử 70 năm truyền thống của Ban cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020 là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết, kết luận nhất trong các thời kỳ của BKTTW.

Trưởng BKTTW cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều nghị quyết, kết luận do Ban tham mưu ban hành đóng vai trò nền tảng, then chốt cho sự phát triển dài hạn của đất nước như về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, về đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, về chính sách đất đai, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Một số nghị quyết lần đầu tiên được Ban tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành như về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, về các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
  Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng BKTTW Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh các chủ trương, chính sách chung cho phát triển đất nước, BKTTW đã hoàn thành nghiên cứu, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết, kết luận về xây dựng và phát triển đối với một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột; đã phối hợp nghiên cứu, thẩm định ban hành các chủ trương, cơ chế đặc thù cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; đang tích cực triển khai nghiên cứu, trình Bộ Chính trị trong năm 2020 các đề án phát triển của Cần Thơ, Thanh Hoá.  

“Các nghị quyết, kết luận của Đảng do BKTTW chủ trì, tham mưu trong nhiệm kỳ Khóa XII không những kế thừa và phát triển các quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về kinh tế - xã hội mà còn tạo ra bước đột phá, đổi mới sâu sắc, toàn diện trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, được dư luận trong nước và quốc tế đồng tình, đánh giá cao...” - Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định.

Trong phát biểu của mình, Trưởng BKTTW nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Cơ quan. 

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đảng bộ Cơ quan đã có những đổi mới căn bản, bài bản và ngày càng chuyên nghiệp. Các công tác của Đảng bộ đều có sự bàn bạc dân chủ, công khai; đối với những vấn đề quan trọng đều có sự hội ý, thống nhất với Lãnh đạo Ban.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan đi vào nền nếp, vai trò của người đứng đầu cấp ủy ngày càng rõ nét, đúng quy định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, đạt được kết quả tốt; đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ...” - Trưởng BKTTW phân tích.

Đồng thời nhấn mạnh: “Chỉ khi mỗi đảng viên, cán bộ thực sự nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với Đảng bộ, đối với Ban thì khi đó các công tác của Ban mới đạt được sự đồng thuận và hiệu quả cao nhất…”

Với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, thật sự dân chủ, tập trung trí tuệ và phát huy trách nhiệm của mỗi đảng viên và các đại biểu dự Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, căn cứ vào tình hình thực tiễn của BKTTW, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan BKTTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Đại hội đã ra Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan BKTTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm