Đắk Nông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước

(PLVN) - Thủ tướng cho rằng, Đắk Nông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước, đặc biệt với khu vực Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Kết luận buổi làm việc trực tuyến ngày 23/7 với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đắk Nông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước, đặc biệt với khu vực Tây Nguyên. Đắk Nông là tỉnh mới được chia tách, nhiều tiềm năng lợi thế nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để có điều kiện phát triển. 

“Nếu một vùng có nhiều tiềm năng như thế mà không thu hút doanh nghiệp, thu hút đầu tư để kêu gọi những tập đoàn lớn, chỉ làm manh mún, nhỏ lẻ thì không giải quyết được vấn đề gì trong phát triển”, Thủ tướng nói. Vì thế, tỉnh cần có quyết tâm cao, đặc biệt là chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh nhà, với chương trình hành động, định hướng phát triển 5 năm tới và các cấp, các ngành Trung ương cần quan tâm, hỗ trợ tỉnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đối với những tỉnh miền núi xa xôi, đông đồng bào dân tộc thiểu số thì vấn đề giảm nghèo đặt ra như một chiến lược và nỗ lực giảm nghèo của Đắk Nông được Thủ tướng đánh giá cao. 

Riêng đối với giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng thẳng thắn nêu thực tế Đắk Nông mới đạt khoảng 35%. Đề nghị tỉnh nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn bởi số lượng vốn cần giải ngân của Đắk Nông không phải là nhiều và Thủ tướng không muốn phải điều chuyển nguồn vốn của tỉnh sang địa phương khác.

Về định hướng, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng tán thành với ý kiến của lãnh đạo tỉnh, đồng thời nêu rõ, trước hết không chủ quan với COVID-19, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn bệnh bạch hầu ở tỉnh; có chương trình hành động cụ thể để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Chú trọng quy hoạch phát triển của Đắk Nông, phải có tầm nhìn 2045, xây dựng tốt kế hoạch 2021-2025 để thúc đẩy phát triển. Quản lý tốt hơn về đất đai, bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ rừng

Thủ tướng cũng yêu cầu Đắk Nông phải tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp thế mạnh của địa phương như khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông sản và đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm