Điện lực Hưng Yên hưởng ứng Ngày pháp luật

(PLVN) - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” (09/11 hàng năm) theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai “Ngày pháp luật” năm 2020 với nhiều nội dung, hình thức.

Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ đến CBCNV.

Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ đến CBCNV.

Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi CBCNV trong toàn đơn vị, Công ty Điện lực (PC) Hưng Yên yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là công tác thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC; bám sát nhiệm vụ của EVNNPC, đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế trong công tác này.

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2020 mà EVN đưa ra là “Hoàn thành rà soát, xây dựng, thực hiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật”.

Trên cơ sở chủ đề, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của Công ty và đơn vị, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế, thực hiện Quy chế quản lý nội bộ; công tác tổ chức thi hành pháp luật và tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật mới ban hành; Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC và PC Hưng Yên.

Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm tổ chức ngày pháp luật năm 2019, Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong năm 2020. Các đơn vị luôn xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi CBCNV.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai thiết thực góp phần nâng cao chất lượng xây dựng quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC và tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, quy chế quản lý nội bộ trong toàn Công ty.  

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm