Hải Dương bắt đầu giải ngân 450 tỷ đồng cho người khó khăn do dịch Covid-19

(PLVN) - Đến ngày 29/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ đối tượng khó khăn được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hải Dương bắt đầu giải ngân 450 tỷ đồng cho người khó khăn do dịch Covid-19

Dự kiến, tổng số đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 192.346 người với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 236 tỷ đồng.

Tổng số đối tượng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 114.669 người với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ gần 152 tỷ đồng.

Tổng số hộ kinh doanh các thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh: 16.509 hộ với  tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 16 tỷ đồng.

Tổng số tiền người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động là hơn 51 tỷ đồng.

Trong đó, ngày 30/4 huyện Tứ Kỳ đã chi trả cho người dân gặp khó khăn cho do đại dịch Covid 19 tại xã Ngọc Kỳ và Tân Kỳ.

Xã Tân Kỳ chi trả hỗ trợ 3 tháng cho 173 người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đã hàng tháng với mức 500 ngàn đồng/người/tháng. Xã Ngọc Kỳ chi trả hỗ chợ 3 tháng cho 148 người hưởng bảo trợ xã hộ mức 500ngàn đồng/người/tháng, 85 hộ nghèo và hộ cận nghèo với mức hỗ trợ là 250 ngàn đồng/khẩu/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 630 triệu đồng.

Tứ Kỳ là huyện đầu tiền trong tỉnh Hải Dương thực hiện hỗ trợ cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong thời gian tới, các địa phương còn lại thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm