Hải Dương: Dự kiến hơn 180.000 người có công, hộ nghèo... được Chính phủ hỗ trợ tiền

(PLVN) - Dự kiến toàn tỉnh có 180.203 người có công với cách mạng, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 218 tỷ đồng.

Hải Dương họp hội nghị hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19

Hải Dương họp hội nghị hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19

Cùng với cả nước, Hải Dương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm đến được với các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Trong số 7 nhóm đối tượng được thụ hưởng, hầu hết đều rất rõ địa chỉ, chỉ có nhóm đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng là khó xác định vì hầu hết họ không có giấy tờ xác nhận, khó xác định mức độ khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh.

 Toàn tỉnh Hải Dương có hơn 180.000 người được hỗ trợ do dịch Covid-19.

Trong số 180.203 người của tỉnh dự kiến được nhận hỗ trợ, có 26.505 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng nhận hơn 39,7 tỷ đồng; 83.838 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được nhận hơn 125,7 tỷ đồng; 69.860 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hơn 52,3 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 250.000 đồng/người/tháng. Cả 3 nhóm đối tượng này đều hưởng trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) và được chi trả một lần.

Mới đây, ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai, hướng dẫn giám sát thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức diễn ra vào chiều 27/4 kết thúc, các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương đã thảo luận để phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị về hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 diễn ra chiều 27/4 tại Hải Dương. 

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn đang khẩn trương rà soát, phân loại, thông kê danh sách và tổng hợp báo cáo để dự trù kinh phí, thực hiện chi trả hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đang xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ và Kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để triển khai sau khi UBND tỉnh thông qua kế hoạch triển khai Nghị quyết 42 trong toàn tỉnh.

Trước đó, vào ngày 22/4, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản số 1314/UBND-VP về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP. Cụ thể UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu:

Theo đó, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 42 trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức phù hợp để tất cả người dân được biết; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng theo nội dung tại Nghị quyết này.

UBND tỉnh Hải Dương  giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 20/4 trình UBND tỉnh ban hành; phối hợp với Sở Tài chính đề suất phương án, kinh phí thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/4…

UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã thành lập mỗi thôn, khu dân cư 01 tổ rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” để tổng hợp đầy đủ các nhóm đối tượng, tránh trùng lặp, đảm bảo đối tượng không hưởng trùng 02 chế độ…

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm