Hợp nhất 2 Đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy Nam Định

(PLVN) - Ngày 01/06, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành “Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh” bắt đầu từ ngày 1/6/2020 theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

 Ông Trần Văn Chung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định (đứng giữa) dự lễ công bố.

Ông Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã trao quyết định chỉ định các chức danh trong Ban thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng ban hành Quyết định về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định ông Hoàng Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định 3 cán bộ khác giữ chức vụ Phó Bí thư. Sau khi sáp nhập Đảng bộ Khối mới có tổng cộng 162 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo sau đây Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 6 Ban , đơn vị tham mưu, giúp việc gồm (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận - Nội chính, Văn phòng, Ban Đoàn thể); phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, sớm ổn định tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Cùng chuyên mục
Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

(PLVN) - Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP. 
Đọc thêm