Huyện An Lão: Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu

(PLVN) - Đó là 1 trong những mục tiêu quan trọng được Huyện ủy An Lão (Hải Phòng) đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện An Lão vừa qua

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện An Lão vừa qua

Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao

Trải qua 5 năm phát triển (2015-2020), huyện An Lão đã đạt được những kết quả đáng thuyết phục. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trường cao, quy mô kinh tế được mở rộng. Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất đạt 11.434 tỷ đồng, tăng bình quân 11,35%/năm, tăng gần 3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiêp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, gấp gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm và thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu vào xây dựng NTM huyện An Lão có xuất phát điểm rất thấp: năm 2011 bình quân mỗi xã mới đạt 6,78 tiêu chí, đến năm 2015 đã đạt 15 tiêu chí/xã (5/15 xã đạt NTM), năm 2019 có 15/15 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Huyện An Lão hoàn thành 5/9 tiêu chí, đặc biệt xã Tân Dân phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng cơ sở nông thôn được đầu tư xây dựng, cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Mô hình sản xuất nông nghiệp của anh Đặng Bá Lợi, xã Tân Viên được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19. 

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại huyện An Lão đạt 1.435 tỷ đồng, tăng bình quân 10,7%/năm; vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác quản lý đầu tư công được chú trọng, hiệu quả được nâng lên. Hạ tầng giao thông được đầu tư theo hướng tập trung, không dàn trải, lãng phí; nhiều công trình giao thông như dự án cải tạo nâng cấp QL10, đường dẫn cầu Khuể, TL360, TL 362… hoàn thành và đưa vào sử dụng. 100% đường giao thông liên thôn, liên xã được nhựa hóa; 100% đường thôn xóm được nhựa hóa, bê tông hóa.

Tại An Lão, cái “được” lớn nhất sau 5 năm phát triển vừa qua là an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Trong 5 năm đã giải quyết được việc làm cho gần 15.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong 5 năm, trên 630 tỷ đồng được chuyển tới hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện An Lão, trong đó kinh phí tư Trung ương là trên 324 tỷ đồng, TP Hải Phòng là gần 300 tỷ đồng, huyên An Lão là trên 7,4 tỷ đồng.

Việc thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND TP đạt kết quả tốt. Đến hết năm 2019, hơn 2000 hộ dân được hỗ trợ với kinh phí là trên 67 tỷ đồng, cấp 687 tấn xi măng cho 154 hộ và gần 1,5 triệu viên gạch cho 134 hộ sửa chưa, xây mới nhà ở. Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ cho gần 14.000 đối tượng chính sách với hơn 17,6 tỷ đồng.

 Xưởng may mũ giày Thiên Thành, xã Tân Viên giải quyết công ăn việc làm cho 80 công nhân.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Huyện ủy An Lão cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua: chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có quy mô lớn và thương hiệu mạnh đầu tư vào huyện An Lão. Tình trạng nông dân để ruộng hoang hóa tiếp tục gia tăng.

Thu ngân sách trên địa bàn còn chưa ổn định, thiếu tính bền vững, nợ đọng cơ bản còn lớn. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích.Việc thu gom, xử lý rác thải, xử ý ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực tham mưu của một số cơ quan còn hạn chế.

Phát triển nhanh, bền vững

Dù còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy An Lão nhận định An Lão hoàn toàn có khả năng bứt phá và phát triển mạnh. Cùng với đó, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 8/7/2019 thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện An Lão đến năm 2025” đã định hướng và mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của huyện.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, Đại hội Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã thống nhất thông qua chủ đề hành động xuyên suốt 5 năm tới: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác tiềm năng, lợi thế đưa An Lão phát triển nhanh, bền vững”.

 Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Lão khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 15 chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2020-2025, tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong đó, mục tiêu được Huyện ủy An Lão đặt ra là: phát huy toàn diện, đồng bộ các tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển công nghiêp, xây dựng đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn, có giá trị kinh tế cao; xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo an ninh quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, 15/15 xã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm