Mỗi năm các đơn vị chủ lực dành 1 tháng làm công tác dân vận

(PLO) - Thực hiện công tác dân vận, hàng năm, các đơn vị chủ lực dành 1 tháng, các đơn vị bộ đội địa phương dành 2 tháng để dã ngoại làm công tác dân vận. Các đơn vị đã cử cán bộ tăng cường cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tuyến biên giới, biển đảo và nội địa.

Lực lượng Cảnh sát Biển phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân

Lực lượng Cảnh sát Biển phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân

Ngày 29/3, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị cơ quan thường trực rút kinh nghiệm công tác phối hợp hoạt động năm 2017, triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2018. Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Điểu K’Ré-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Năm 2017, công tác phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thực hiện toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Hình thức công tác dân vận chủ yếu trong Quân đội nhân dân bao gồm: Kết nghĩa giữa đơn vị quân đội với các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng địa phương.

Thực hiện chủ trương kết nghĩa với các lực lượng vũ trang tại địa bàn đóng quân và mở rộng các hình thức kết nghĩa khác. Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận: đưa bộ đội thoát ly doanh trại, hành quân về các địa bàn có nhiều khó khăn, tuyên truyền vận động, giúp dân lao động sản xuất, tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh. Hàng năm, đơn vị chủ lực dành 1 tháng, các đơn vị bộ đội địa phương dành 2 tháng để dã ngoại làm công tác dân vận. Cử cán bộ tăng cường cơ sở như: cử sĩ quan về tăng cường cho địa phương có nhiều khó khăn, trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở theo Chỉ thị số 133/TV-ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ngày 8/7/1998.

Hiện toàn quân đang có 492 cán bộ tăng cường cơ sở, trong đó 429 sĩ quan biên phòng tăng cường ở 368 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, đảm trách các chức vụ Bí thư, Phó bí thư đảng ủy xã… Ngoài ra, còn có hơn 100 bác sĩ, y sĩ của quân đội tăng cường cho các xã biên giới tại bệnh xá quân dân y kết hợp.

Trong tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quân đội đã huy động lực lượng với hàng triệu ngày công tham gia giúp dân làm mới và tu sửa đường giao thông, kênh mương, phòng học, trạm xá, nhà cửa, xóa đói, giảm nghèo cho hàng nghìn hộ, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân, nâng cấp hàng trăm bệnh xá dân y và “Quân dân y”. Ngoài ra, các đơn vị quân đội thường xuyên quan tâm tới các đối tượng chính sách trên địa bàn, xây dựng hàng nghìn căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” tặng người có công, người nghèo...

Trong giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, chẳng quản ngại gian khổ, hy sinh. Trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, quân đội đã thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo trong tuyển quân, bồi dưỡng đào tạo cán bộ là con em đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ là người dân tộc thiểu số, người có đạo ngày càng cao, công tác bồi dưỡng tạo nguồn cho địa phương được chú trọng. Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo được tăng cường. Công tác dân vận ở các đoàn kinh tế - quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả. Các đoàn kinh tế - quốc phòng đã góp phần định cư, ổn định đời sống, việc làm cho hàng chục nghìn hộ dân, tạo cơ sở thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền đặc biệt được chú trọng thực hiện trên các tuyến biên giới, biển đảo và nội địa, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời đề xuất và tuyên truyền, vận động, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch. Trong năm, các lực lượng quân đội đã tham gia xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm quy chế biên giới, biển đảo, đấu tranh ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm biển Việt Nam.  Các hoạt động trên đã góp phần cùng các mặt công tác khác giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo và an ninh chính trị các địa bàn chiến lược trọng điểm.

Thời gian tới, công tác phối hợp hoạt động của Tổng cục Chính trị với Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm