Nam Định sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

(PLVN) - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 ngày 12/6.

Ô nhiễm làng nghề tại Nam Định

Ô nhiễm làng nghề tại Nam Định

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29-3-2019 của UBND tỉnh về xây dựng NTM năm 2019, 2020 với một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tổ chức tốt việc đánh giá, thẩm định, xét công nhận các xã, thị trấn đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, hoàn thành trong tháng 6-2020. Các huyện, thành phố tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ tiêu chí đã đạt của các xã, thị trấn vào tháng 7, 8 năm 2020. Tháng 10-2020, UBND tỉnh tổ chức hậu kiểm, đánh giá lại các tiêu chí đối với các xã, thị trấn đã được công nhận trong giai đoạn 2014-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan khẳng định, Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Các địa phương đã đưa chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025 vào dự thảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan kết luận Hội nghị  

Tuy nhiên, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số địa phương bị chững lại; một số tiêu chí ở cấp xã, huyện có nguy cơ sụt giảm so với thời điểm được công nhận. Tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung ở một số địa phương còn chậm. Ở một số xã đã có hệ thống cung cấp nước sạch nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng tại các khu xử lý rác thải cấp xã, hệ thống lò đốt rác xuống cấp, hiệu quả khai thác thấp; bãi xử lý rác thải quá tải, các bãi rác xây dựng không theo quy hoạch. Ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân ở một số nơi còn hạn chế.

Hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp có thay đổi nhưng chưa rõ nét, quy mô nhỏ. Để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 mô hình NTM kiểu mẫu, 100 sản phẩm OCOP trở lên; các cấp, các ngành phải xác định xây dựng NTM tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, không có điểm dừng, cần đặc biệt quan tâm, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt

Năm 2020 lấy chủ đề trọng tâm bảo vệ môi trường nông thôn, triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn các địa phương còn nợ tiêu chí môi trường, giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.

Căn cứ phân công của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định, phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát mức đạt, khả năng hoàn thiện tiêu chí ở các xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Từ đó có giải pháp cụ thể, tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện đạt kết quả cao nhất. Kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Cùng chuyên mục
Hỗ trợ phụ nữ khuyết tật thực chất chứ không chỉ là tạo cơ hội chung chung

Hỗ trợ phụ nữ khuyết tật thực chất chứ không chỉ là tạo cơ hội chung chung

(PLVN) -Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật (NKT) từ 5 tuổi trở lên, trong đó hơn 4 triệu người là phụ nữ khuyết tật và 1,2 triệu trẻ em gái khuyết tật. Đây là nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, khả năng tiếp cận với các hoạt động giáo dục, y tế, việc làm cũng như các dịch vụ xã hội khác vẫn còn nhiều hạn chế. 
Đọc thêm