Phối hợp chặt chẽ giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài

(PLO) -VKSNDTC vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (THADS). Trong đó đáng chú ý sẽ tăng cường công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính (THAHC) và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của VKSNDTC; cụ thể: Tăng cường công tác kiểm sátTHADS, THAHC và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Kiểm sát và hướng dẫn, chỉ đạo kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc thẩm định giá, kê biên, bán đấu giá tài sản; các loại việc tồn đọng, kéo dài.

Chú trọng kiểm sát hoạt động THADS về thu hồi tài sản tham nhũng; việc thi hành các bản án liên quan đến các tổ chức tín dụng. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định về các vụ án hành chính liên quan đến trách nhiệm của các đương sự, nhất là các trường hợp bên phải thi hành án là Ủy ban nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại và tố cáo liên quan đến THADS;

Chủ động hướng dẫn Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện kiểm sát việc  thực hiện những quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội liên quan đến công tác THADS; Quản lý chặt chẽ các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, hành chính của toàn Ngành; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội.

Xây dựng 04 chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án của Trung tâm bán đấu giá tài sản”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát THAHC”; “Khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng và việc cưỡng chế, kê biên quyền sử đụng đất”;  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn Ngành “Nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, việc kê biên tài sản là quyền sử dụng đất”.

VKSNDTC cũng xác định: sẽ trực tiếp kiểm sát từ 4 đến 6 Cục THADS; chú trọng trực tiếp kiểm sát các vụ việc có áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là trong việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản là quyền sử dụng đất; các việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng; việc thi hành án về thu hồi tài sản cho Nhà nước theo bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính. Tăng cường công tác kiểm sát và công tác hướng dẫn, chỉ đạo về kiểm sát THAHC. Tiến hành sơ kết hai năm thực hiện công tác kiểm sát THAHC trên cơ sở thực hiện Luật Tố tụng Hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016). Tăng cường công tác phối hợp công tác liên ngành theo Qui chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA- TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục THADS - Bộ Tư pháp giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có quan điểm khác nhau giữa hai ngành; tích cực tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các Vụ nghiệp vụ VKSNDTC trong việc trao đổi, thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật về THADS và pháp luật liên quan.

Cùng đó, VKSNDTC cũng ban hành Hướng dẫn số 05 công tác kiểm sát THADS, THAHC chính năm 2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hà Nội đối thoại gỡ vướng giải phóng mặt bằng bãi rác Nam Sơn

Hà Nội đối thoại gỡ vướng giải phóng mặt bằng bãi rác Nam Sơn

(PLVN) - Ngày 30/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức đối thoại với người dân 3 xã: Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn (Sóc Sơn) nhằm giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến việc mở rộng bãi rác Nam Sơn. Đây là lần thứ 2, Thành ủy Hà Nội tổ chức đối thoại với người dân 3 xã trên tính từ đầu năm đến nay.
Đọc thêm