Quân đội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(PLVN) - Tập trung thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong 6 tháng cuối năm. Do đó, các đảng bộ trong toàn quân phải tập trung đầu tư công sức, trí tuệ bảo đảm cho các đại hội thành công tốt đẹp, giữ vững nguyên tắc Đảng, bầu được ban chấp hành có đủ uy tín, năng lực, trình độ để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Cán bộ, chiến sĩ tàu Hải quân 935 bơm nước từ tàu lên các xe lưu động cung cấp miễn phí cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Hải quân 935 bơm nước từ tàu lên các xe lưu động cung cấp miễn phí cho người dân.

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2020, toàn quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng- an ninh (QPAN) với kinh tế, kinh tế với QPAN; tích cực tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tham gia và tìm mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng đất nước. 

Bộ Quốc phòng đã xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ chín. Đã tích cực xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Đề án bảo đảm QPAN gắn với phát triển KT-XH trên tuyến biên giới nhằm tăng cường tiềm lực, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các vùng, miền và địa bàn cả nước.

Đây là những chủ trương, chính sách lớn, góp phần cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, quân sự, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long triển khai lực lượng, phương tiện, tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hạn hán, mặn xâm nhập. Các đơn vị đã tổ chức hàng nghìn chuyến xe, vận chuyển, cấp phát hàng chục nghìn mét khối nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. 

Việc giúp nhân dân trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện trách nhiệm, rộng khắp trong toàn quân. Sự nỗ lực của toàn quân trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, một trong các nhiệm vụ trọng tâm toàn quân cần tập trung thực hiện thật tốt là: nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các đơn vị toàn quân phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, quyết không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến, bảo đảm sát với thực tế, sát với tình hình. Tích cực nghiên cứu, hoàn chỉnh các dự án, đề án về quân sự, quốc phòng, về kết hợp kinh tế với quốc phòng và ngược lại trên các vùng miền, nhất là các địa bàn trọng yếu về QPAN. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn quân tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/1/2019 của Quân ủy Trung ương; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu gắn với rèn luyện thể lực của bộ đội, rèn luyện kỷ luật, bám nắm tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, hạn chế tối đa vi phạm thông thường, phấn đấu không có vi phạm nghiêm trọng; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, khai thác hiệu quả phương tiện, trang bị, khí tài mới, hiện đại. 

Các đơn vị thực hiện tốt các cuộc diễn tập để kiểm tra, đánh giá tổng thể trình độ chiến đấu của bộ đội, năng lực chỉ huy tham mưu của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; thực hiện hiệu quả việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT trong quân đội thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các nhiệm vụ về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng… cần được rà soát, tập trung vào giải quyết các vấn đề có tính chiến lược. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, dịch bệnh, nhất là việc tham gia nghiên cứu vaccine phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào quân đội, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, chống tái bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. 

Thời điểm cuối năm thường hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, do đó các đơn vị cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để cùng với nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công… góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm