Quảng Ninh đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra

(PLVN) - Đó là kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh vào ngày 9/8 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân Quảng Ninh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Quang cảnh buổi làm việc
Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng công tác tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng được nâng cao; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.   

Trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực dựa trên lợi thế so sánh của tỉnh, phát triển theo hướng bền vững. Các nguồn lực đầu tư được huy động đa dạng hóa để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ. Môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Văn hóa - xã hội, an sinh, phúc lợi và tiến bộ, công bằng xã hội được đảm bảo. Các thiết chế văn hoá, thể thao được tỉnh quan tâm đầu tư với chất lượng, đẳng cấp. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2018 đạt 10,5%, thu ngân sách nội địa luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng báo cáo kết quả kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân tại Quảng Ninh

Quảng Ninh cũng đã tăng cường chỉ đạo, từng bước xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp biên chế, tổ chức bộ máy các đơn vị công an từ tỉnh đến các cấp cơ sở. Đến nay, có 20/111 xã trên địa bàn tỉnh đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Về công tác ANTT, Quảng Ninh đã luôn bám sát các chỉ đạo từ trung ương, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an ninh quốc phòng, an ninh chính trị,quyết tâm không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm tội phạm. Điều này, chính là cơ sở quan trọng để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực đổi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Nhiều lĩnh vực đã tạo sự đột phá, tạo kinh nghiệm cho cả nước, mở ra hướng phát triển mới.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh ANTT, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về công tác nhiệm vụ của lực lượng công an trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Công an Quảng Ninh cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng trọng điểm; nhất là phải thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn và kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh.

Phải thực hiện rà soát, triệt xóa các yếu tố, điều kiện phát sinh tội phạm, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, phải luôn gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ dân. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở; xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, đoàn kết, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm