Sở Y tế Thái Nguyên: Công khai, minh bạch trong đấu thầu mua sắm máy thở

(PLVN) -  Sở Y tế Thái Nguyên khẳng định, việc xây dựng giá gói thầu mua sắm máy thở chức năng cao được thực hiện rất công khai, minh bạch và tuân thủ quy định hiện hành.

Sở Y tế Thái Nguyên: Công khai, minh bạch trong đấu thầu mua sắm máy thở

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về việc chủ trương mua sắm máy thở chức năng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh trong tình hình hiện nay.

Sở Y tế Thái Nguyên khẳng định, việc xây dựng giá gói thầu được thực hiện rất công khai, minh bạch và tuân thủ quy định hiện hành cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, Sở đã căn cứ vào các quy định hiện hành, đặc biệt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số số 23/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên…

 

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xây dựng giá gói thầu trên cơ sở đề xuất về số lượng, cấu hình máy tại các Biên bản họp Hội đồng khoa học của các bệnh viện, trung tâm y tế hai chức năng trực thuộc Sở Y tế. Trên cơ sở đó, qua rà soát thấy một số đơn vị có chức năng cung cấp máy thở nên Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn xin báo giá tại các đơn vị cung cấp.

Sau khi nhận được 3 báo giá (theo hướng dẫn tại Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) kết hợp với tham khảo giá máy thở trên cổng thông tin Công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế (theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như các buổi tập huấn do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến về công tác mua sắm trang thiết bị y tế..., Sở Y tế đã trình Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành.

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được tiến hành công khai, minh bạch. Sở Y tế thuê 02 đơn vị tư vấn lập E-HSMT, báo cáo đánh giá E-HSDT và tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu để giúp việc cho Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (chủ đầu tư).

Các đơn vị tư vấn trên đã thực hiện tốt công việc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên giao, sau khoảng thời gian đấu thầu theo quy định đã lựa chọn ra đơn vị trúng thầu là Liên danh Hà Nội, đáp ứng đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu mua sắm máy thở chức năng cao theo yêu cầu và các tiêu chí đưa ra trong Hồ sơ mời thầu.

Sở Y tế Thái Nguyên đã tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo quy định, việc thực hiện hợp đồng mua sắm với đơn vị trúng thầu đã tiến hành xong trong tháng 12 năm 2020, đáp ứng cả tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm tốt công tác khám chữa bệnh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Việc mua sắm máy thở chức năng cao được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự, đúng quy định hiện hành và đã hoàn tất việc bàn giao cho các đơn vị sử dụng, để đáp ứng ngay vào công việc khám chữa bệnh cho người dân.

Cùng chuyên mục
Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân

Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân

(PLVN) - Ngày 3/3/2021, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 trên tinh thần nhanh, gọn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  
Đọc thêm