Tập trung đốc thu bảo hiểm xã hội ngay từ đầu năm

(PLVN) - Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung đốc thu BHXH, BHYT, BHTN ngay từ những ngày đầu năm.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, BHXH thu vượt kế hoạch Chính phủ giao

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ cho biết, năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,724 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 271 nghìn người, chiếm 0,56% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHTN là 12,68 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch giao. Tổng số tiền thu là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch Chính phủ giao; tổng số nợ giảm 1,09% so với năm 2017.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đại diện Ban Thu cho rằng, ngay từ những tháng đầu năm 2019, BHXH các tỉnh, thành phố cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng. Một trong các giải pháp là tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân, từ đó phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, BHXH các địa phương cũng cần chú trọng việc phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND cấp huyện, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trình HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, tích cực tổ chức rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động nhằm xây dựng kế hoạch khai thác, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra đối tượng phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị có lao động là nước ngoài thực hiện rà soát, đối chiếu, hướng dẫn đơn vị lập danh sách tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, điểm thu và đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Xây dựng quy trình thanh tra đột xuất 

Về thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BHTN, đại diện Ban Thu cho biết, Ban Thu đã phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, BHXH Việt Nam xây dựng quy trình thanh tra đột xuất tự động. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu quản lý thu của ngành, phần mềm sẽ xác định những đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên và ban hành quyết định thanh tra đột xuất, biên bản thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. BHXH các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhân lực để thực hiện quyết định thanh tra theo đúng quy định. Việc thực hiện sẽ được cập nhật trên hệ thống phần mềm để báo cáo lãnh đạo ngành.

Về việc cập nhật tăng, giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, theo ông Vũ Mạnh Chữ, hiện các địa phương thực hiện chậm, vì thế, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và Bưu điện phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc in và chuyển phát mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến doanh nghiệp. 

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ lớn của ngành trong công tác thu ngay từ đầu năm 2019.

Theo đó, trước tiên cần tập trung đốc thu ngay từ những ngày đầu năm. Cụ thể, Ban Thu nhanh chóng tính toán để tạm giao ngay chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH các tỉnh, thành phố. Các địa phương chủ động, đốc thu phấn đấu đạt số thu toàn Ngành trong tháng 1/2019 thấp nhất là 30.000 tỷ đồng như chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Thu hoàn thiện các bản dự thảo các phương án thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành.

Thứ hai, các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các quy trình, quy định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất tự động, để trình lãnh đạo ngành ký ban hành thực hiện ngay. Khi triển khai thực hiện quy trình mới này, BHXH các tỉnh, thành phố phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về các đơn vị liên quan để BHXH Việt Nam nắm tình hình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ công việc.

Đồng thời, BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, bên cạnh đó, phải thường xuyên báo cáo tiến độ về Ban Thu. Ngoài ra, Ban Sổ - thẻ, BHXH Việt Nam trực tiếp theo dõi việc in và chuyển phát mẫu C12, đảm bảo chuyển được đến tận tay chủ đơn vị sử dụng lao động. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm