Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng: Trước 31/3, hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

(PLVN) - Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành việc kê khai, công khai Bản kê tài sản, thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ kê khai trước ngày 31/3/2021.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương… xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương… xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Công chức mới tuyển dụng cũng phải kê khai tài sản

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, có 3 phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập là kê khai lần đầu, kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm (có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên) và kê khai hằng năm.

Kê khai lần đầu áp dụng với các trường hợp đang giữ các vị trí công tác và lần đầu giữ vị trí công tác trong các trường hợp sau đây: Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Riêng người lần đầu giữ vị trí công tác (người mới được tuyển dụng vào công chức) thì hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. Đồng thời, những đối tượng này nếu trong năm có biến động tăng hoặc giảm tài sản, thu nhập có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên thì phải kê khai bổ sung.

Như vậy, có thể thấy, những đối tượng cán bộ, công chức mới được tuyển dụng cũng phải kê khai tài sản, thu nhập trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được tuyển dụng.

Bên cạnh đó, ngoài việc phải kê khai các loại tài sản, thu nhập theo quy định trước đây như nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài, Luật năm 2018 yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai. 

Luật còn nêu rõ, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử...

Cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

Hết quý I/2021, chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Nhằm thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (NĐ 130), Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và NĐ 130.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của Luật PCTN và NĐ 130. 

Việc kê khai, công khai Bản kê tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật PCTN.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018 thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 1 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, hoàn thành trước ngày 30/4/2021. Các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm