Tổ chức thành công Đại hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần VI nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Trong 2 ngày (10-11/6), Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tổ chức thành công Đại hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình lần VI nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng; TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Mai Hoa; TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn cùng lãnh đạo các Ban thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần tích cực đổi mới và phát triển nền báo chí cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. 

Chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động, chân thực những chuyển biến mạnh mẽ và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh. Nhiều hội viên có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao. 

Trong 4 năm (2015-2018), Hội Nhà báo tỉnh đã chủ trì xét giải, tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định công nhận và trao thưởng cho 273 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải từ khuyến khích đến giải nhất. Năm 2019, Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình đã gửi tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019 với loạt bài “Phát triển đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình: Lời giải từ thực tiễn” của nhóm tác giả Kim Toàn - Bùi Quang - Quỳnh Thu đã đạt giải C. Đây là giải cao nhất thể loại báo in trong khối các báo đảng địa phương trong toàn quốc…

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên - nhà báo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua;  Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Hồng Quảng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới; Củng cố tổ chức Hội Nhà báo tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Hội phải giữ vai trò là nơi đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, nêu cao trách nhiệm chính trị, xã hội, ý thức công dân của người làm báo trong hoạt động nghề nghiệp…

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Không những vậy, hội viên Hội Nhà báo tỉnh cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, tích cực bám sát cơ sở và thực tiễn của cuộc sống, bắt nhịp mạnh mẽ với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Sáng tạo trong tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh; tích cực tìm tòi, phát hiện, nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đồng thời có những bài viết phản biện, đấu tranh chống lại các thông tin xấu, độc, phản ánh những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội. 

Trong chương trình, Đại hội cũng đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tổng Biên tập Báo Ninh Bình được bầu là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa VI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm