TP Thái Nguyên: Quản lý đất đai đạt được nhiều kết quả tích cực

(PLVN) - Năm 2020, nhờ việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, nhất là các khu nhà ở tự phát trái phép trên địa bàn nên đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng theo quy định.

Công tác GPMB hiệu quả đã thúc đẩy nhiều dự án quan trọng của thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh được tiến độ.

Công tác GPMB hiệu quả đã thúc đẩy nhiều dự án quan trọng của thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh được tiến độ.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận 

Theo UBND TP Thái Nguyên, năm 2020, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được quan tâm thực hiện; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn thành phố được duy trì thực hiện thường xuyên. 

Theo đó, năm qua, thành phố đã cấp GCN lần đầu cho 481 hộ gia đình (đã giải quyết 435 trường hợp, đang kiểm tra, thẩm định cho 46 hộ gia đình), đã giao đất cho các hộ nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá QSD đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư gồm 559 hộ. Thẩm định phương án bồi thường trên 61 dự án, thẩm định hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho trên 40 dự án.

Trong năm 2020, là năm mà TP Thái Nguyên tăng cường quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, nhất là các khu nhà ở tự phát trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhờ đó, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng theo quy định. 

Riêng trong năm 2020, TP Thái Nguyên đã thực hiện kiểm kê đất đai đạt tổng diện tích 22.211,63ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp là 13.725,38 ha, nhóm đất phi nông nghiệp là 8.419,49 ha và nhóm đất chưa sử dụng là 66,76 ha của 32 phường, xã. 

Công tác GPMB trong năm 2020 của TP Thái Nguyên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó năm qua, Thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Chỉ đạo đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên, dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – Thành phố Thái Nguyên”; dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài... và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư. Xây dựng phương án kiểm đếm bắt buộc và đảm bảo thi công các dự án thuộc diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng theo kế hoạch được duyệt.

Báo cáo của UBND TP Thái Nguyên cho thấy, năm 2020, thành phố thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường GPMB trên 50 dự án, với 1.200 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng diện tích thu hồi trên 65 ha, số tiền bồi thường trên 657 tỷ đồng. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

Một trong những định hướng quan trọng trong năm 2021 của TP Thái Nguyên là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định; đảm bảo đất đai được quy hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường; phát huy tối đa nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. 

TP Thái Nguyên cũng nhấn mạnh năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường; Tăng cường công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố, đề ra giải pháp, kế hoạch quản lý sử dụng đất công có hiệu quả. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư. 

Một định hướng nữa của TP Thái Nguyên là tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung chỉ đạo các phường, xã nơi có dự án, các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư để đạt sự đồng thuận cao của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố như: Khu nhà ở Cao Ngạn, đường Bắc Sơn kéo dài, Khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, khu tái định cư các dự án…

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên 

Năm 2020, thành phố đã tiếp 411 lượt công dân (418 người), trong đó: tiếp thường xuyên 381 lượt công dân (385 người), tiếp định kỳ và tiếp đột xuất của lãnh đạo thành phố là 28 buổi với 30 lượt công dân (33 người); Đoàn đông người: 01 đoàn. Tổng số đơn đã tiếp nhận 754 đơn, trong đó đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển các cơ quan có thẩm quyền 245 đơn; đơn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là 509 đơn (trong đó: đã giải quyết xong 481 đơn, đạt 94,5%; đang kiểm tra, xác minh 28 đơn, đạt 5,5%). Đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân cho 140 lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm