Xây dựng hồ sơ đề cử danh thắng Yên Tử trở thành Di sản thế giới

(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp gửi báo cáo tóm tắt đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Theo đó,  Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi báo cáo tóm tắt đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới bảo đảm thời gian theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO xem xét, ghi vào danh mục Di sản thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản Thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm