Phá 'rào cản COVID - 19', TP HCM tiếp tục triển khai công tác số hoá sổ hộ tịch trong tháng 8/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong tháng 7/2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp TP HCM tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

Cụ thể, Sở đã góp ý, thẩm định 77 dự thảo văn bản các loại (tăng 24 dự thảo so với cùng kỳ năm 2020) như: dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế của các đơn vị y tế trên địa bàn TP; dự thảo Nghị quyết về một số chế độ, chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP năm 2021…

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện công tác tham mưu theo chỉ đạo của UBND TP liên quan đến Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 về thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1585/QĐ-UBND của UBND TP về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP giai đoạn 2021 – 2025.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở đã biên soạn, đăng tải 21 tài liệu, tin trên website Sở Tư pháp và Cổng Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật TP HCM về công tác tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền các quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính, những điểm mới trong thi hành pháp luật lao động, phòng chống ma tuý, dịch bệnh; các hoạt động PBGDPL, hoà giải ở cơ sở…

Về công tác bổ trợ tư pháp, Sở đã có Công văn số 2743/STP-BTTP ngày 2/7/2021 đề nghị Ban Nội chính Thành uỷ xem xét, gửi Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện có liên quan; báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo đề nghị của Công an TP tổng hợp.

Trong tháng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp 777 người/vụ việc, trong đó kỳ trước chuyển qua là 658, phát sinh trong tháng 7 là 119 người/vụ việc (phát sinh trong kỳ tăng 05 người/vụ việc so với tháng 7/2020). Về công tác hộ tịch, quốc tịch, Sở đã có Công văn gửi Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tư pháp về việc chuyển dữ liệu số hoá sổ hộ tịch của TP HCM vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; triển khai Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân từ ngày 3/7/2021 đến 6/7/2021 do thực hiện chuyển đổi phương thức kết nối cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện.

Trong tháng 8/2021, Sở Tư pháp TP HCM tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của TP; triển khai có hiệu quả Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP HCM giai đoạn năm 2021 – 2025; phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tham mưu các vấn đề liên quan đến TP Thủ Đức và thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tự kiểm tra văn bản do UBND TP ban hành và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận, huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp. Tiếp tục đăng tải các tài liệu pháp luật mới, tin hoạt động PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin tuyên truyền pháp luật thành phố, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Tham mưu hưởng ứng và tổ chức có hiệu quả Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng; triển khai công tác số hoá sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp; phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP liên quan đến mua vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm… phòng COVID-19 cho TP theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP…

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Cùng chuyên mục
Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang.

“Nữ tướng” cháy hết mình với ngành Tư pháp Tuyên Quang

(PLVN) - Trong Công văn 2088/UBND-NC của UBND tỉnh Tuyên Quang về lựa chọn, đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nguyễn Thị Thược được đánh giá là người tâm huyết với ngành Tư pháp, công cuộc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Đọc thêm