Phân rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

(PLVN) -Chiều 29/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phân rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thành Nam, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, Dự thảo Kế hoạch gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp, bám sát và cụ thể hóa theo tinh thần và nội dung của Kết luận số 80-KL/TW, trọng tâm là: tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 80-KL/TW; rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về PBGDPL; nghiên cứu, tham mưu giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; đổi mới nội dung PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL….

Điểm đáng lưu ý của dự thảo Kế hoạch đó là phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 80-KL/TW. Đồng thời dự thảo cũng phân công trách nhiệm đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai các nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Ủy Ban Trung ương Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm